Paulhdvn

Eurchf plan vẫn đang chạy, hiện tạo 8R

Giá lên
Paulhdvn Cập nhật   
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
plan lên ngày 21/2/2023, 1 lệnh be 1 lệnh ce bắt lại
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.