Paulhdvn

UsdJpy chuẩn bị cho bán dài?

Giá xuống
Paulhdvn Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại thấy uj đang tiếp cận cung 136.750
Trước poi này thấy giá đã quét liqui sau đó tạo ra 1 cái sms
view D thấy đây là 1 vùng d2s
Tp cho plan Uj này về poi cầu 129.016
Giao dịch đang hoạt động:
UJ đã khớp entry và giảm nhip đầu 95 pip.
m15 đã có choch , đợi giá pullback lại
Bình luận:
UJ plan đêm qua đã tp
Bình luận:
Liệu UJ có phải choch fake

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.