VTmarkets

Vàng trong ngày: chịu áp lực.

Giá xuống
FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
1637,00

Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 1637,00 với mục tiêu mở rộng lên 1621,00 & 1610,00.

Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 1637,00 có thể tăng tới 1645,00 & 1754,00.

Tư vấn kĩ thuật:
Khi 1621,00 bị phá vỡ, chỉ số có thể rơi về 1610,00.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.