mmfxtrading

FPT Weekly Mô hình pennant

HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Hôm qua thị trường có một phiên giảm điểm khá mạnh khi hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm.
FPT cũng không tránh khỏi nhịp giảm hôm qua và khối lượn giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp. Trên khung weekly có thể nhìn khá rõ biên độ dao động của giá đang ngày càng được thu hẹp hình thành một mô hình pennant rất đối xứng. Cũng cần phải lưu ý ngướng hỗ trợ tại vùng 41,400 vẫn đang tiếp tục nâng đỡ giá khá tốt và vùng kháng cự tại 46,350.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.