HOSE:VHC   CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
Vinh Hoàn là doanh nghiệp xuất khẩu cá tra toàn cầu với chuỗi giá trị từ nuôi trồng đến các sản phẩm giá trị gia tăng. Thị trường lớn nhất của VHC bao gồm Mỹ, EU và Trung Quốc. Các sản phẩm của VHC chiếm 50% lượng nhập khẩu cá tra của Mỹ hoặc 2% tổng lượng tiêu thụ thủy hải sản tại Mỹ.
Do thiếu hụt nguồn cung cá thịt trắng, cá tra VHC sẽ càng có lợi thế. Đáng chú ý, việc chiến tranh thương mai Mỹ - Trung sẽ khiến cho cá tra có được lợi thế cạnh tranh khi cá của Trung Quốc bị đánh thuế cao hơn. VHC cũng đang đầu tư thêm 220 ha để nuôi.
Trong năm 2018 vừa qua dù thị trường có pha điều chỉnh mạnh nhưng VHC lại tăng mạnh suốt thời gian đó. Hiện tại giá đang trong một nhịp điều chỉnh, đang ở vùng fibo 50%, với sự xuất hiện của mô hình fakey false break thì nhiều khả năng nhịp điều chỉnh có thể đã chấm dứt tại 83,800. Và kỳ vọng VHC sẽ tiếp tục tăng giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.