mmfxtrading

VNINDEX Tiếp tục hồi phục trong vài phiên tới

Giá lên
mmfxtrading Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Chỉ số VNI chấm dứt đà giảm trong phiên và chốt phiên tại mức 901,8 điểm (giảm 0,1%).
Khi hỗ trợ 880 vẫn làm tốt vai trò nâng đỡ, thị trường có thể tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn. Hiện tại giá đang ở rất gần MA20, có thể coi đây là kháng cự của VNINDEX trong thời điểm hiện tại.
Kỳ vọng cá nhân là giá sẽ vượt được qua MA20 và tiến về vùng Fibo 50% 914 trong tuần này.
Cần lưu ý rằng, xu hướng giảm chính vẫn chưa kết thúc và những đợt phục hồi ngắn hạn này có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Về được về gần tới 913.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.