DubaiSC

GOLD giao dịch trong biên hẹp 1660 - 1675 - Chờ cơ hội phá vỡ

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng đã giao dịch trong biên độ hẹp của thị trường trong ngày hôm nay. Tất cả đều đổ dồn về các chính sách hay tin tức CPI. Đồng USD tiếp tục có những dấu hiệu tăng mạnh đè nặng trực tiếp đến GOLD ( XAUUSD ).

Theo góc nhìn phân tích kỹ thuật. Năm bắt xu hướng giảm trong dài dạn và đón những đợt tăng nhẹ trên thị trường, chờ đợi một sự bứt phá mạnh mẽ để thay đổi tín hiệu dài hạn .

Nếu giao dịch ngắn hạn ( Scaping ) Có thể giao dịch xung quanh vùng kháng cự 1670 - 1675 và vùng hỗ trợ 1660 - 1657 . Ứng với các điểm dừng lỗ cơ bản tại 1683 và 1652 .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.