DubaiSC

EUR/GBP trong ngày : chịu áp lực dưới 0,8691.

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 0,8691.

Khuyến nghị :
Chịu áp lực dưới 0,8691.

Kịch bản thay thế:
Tăng phá vỡ mức 0,8691, sẽ kỳ vọng 0,8728 và 0,8751.

Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,8691 và 0,8664)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.