Chana-Trading

Dự báo kỹ thuật vàng: mức giao dịch hàng tuần của XAU/USD

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục trên FOMC – đóng cửa tuần giảm hơn 3% so với mức cao
XAU/USD đang thử nghiệm xu hướng tăng khi xây dựng phân kỳ - rủi ro điều chỉnh
Kháng cự vàng 2035, 2075/81, 2149 – hỗ trợ 1959, 1926 (chính), 1891-1903

Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới trong tuần này, nhưng đà tăng nhanh chóng tan thành mây khói khi XAU/USD đóng cửa giảm hơn 3% so với mức cao. Mặc dù triển vọng rộng hơn vẫn mang tính xây dựng, nhưng việc xây dựng sự phân kỳ thành ngưỡng kháng cự kỹ thuật một lần nữa làm nổi bật mối đe dọa về hành động điều chỉnh giá trong xu hướng tăng. Đây là các mục tiêu cập nhật và mức độ vô hiệu quan trọng trên biểu đồ kỹ thuật hàng tuần của XAU/USD.

Plan giao dịch

Canh SELL GOLD vùng giá : 2025 - 2027

Stoploss : 2035

Take Profit : 2020
Take Profit : 2000
Take Profit : 1980

Lưu ý : TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường !
Giao dịch đang hoạt động:
Đạt Tp1 theo chiến lược +80pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.