Chana-Trading

Vàng đã sẵn sàng tăng trước CPI khi đô la Mỹ ngưng đọng 09/05

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng đã bị bán tháo vào thứ Sáu tuần trước, nhưng những người đầu cơ giá lên đã xoay sở để chống lại cuộc tấn công vào mức tâm lý 2.000$, cho phép giá thiết lập một cơ sở và phục hồi vào hôm nay, một dấu hiệu cho thấy con đường ít kháng cự nhất vẫn là đi lên
Nếu Vàng vẫn trên quỹ đạo tăng giá của nó, rào cản đầu tiên cần theo dõi sẽ xuất hiện ở mốc 2.050$, tiếp theo là mức cao nhất năm 2023 ngay dưới 2.070$. Thử nghiệm thành công trên rào cản kỹ thuật này có thể củng cố động lực đi lên, mở đường cho việc di chuyển tới ngưỡng kháng cự của kênh ở mức 2.100$
Trong trường hợp thất bại, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 2.000$, nhưng sự cố có thể thu hút người bán và tạo điều kiện thích hợp để kéo ngược về mức 1.975$. Khi suy yếu hơn nữa, mục tiêu giảm giá tiếp theo sẽ chuyển sang đường trung bình động đơn giản 50 ngày dao động quanh mức 1958$.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh BUY GOLD vùng giá 2020-2023

Stoploss: 2012

TP1 dự kiến: 2027
TP2 dự kiến : 2035
TP3 dự kiến : 2045

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
Chiến lược đạt TP dự kiến 1 +80pips
Giao dịch đang hoạt động:
Running 100pips
Giao dịch đang hoạt động:
Chiến lược đạt TP dự kiến 2 +140pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.