MrMin-Trading

Gold 02/08 Trước ADP Non-Farm dollar tiếp tục giảm nhẹ

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Đồng giảm xuống dưới 4 đô la trong bối cảnh sản xuất toàn cầu chậm lại.Triển vọng đối với kim loại màu vàng vẫn còn mơ hồ, đặc biệt là với lãi suất của Hoa Kỳ được thiết lập để duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn trong năm nay.

Mặc dù vàng dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất cuối cùng của Fed vào năm tới, nhưng nó được cho là sẽ nhận được sự hỗ trợ hạn chế trong thời gian tới.

BUY GOLD zone 1930 - 1928

Stop Loss : 1933

Take Profit 1: 1935
Take Profit 2: 1940
Take Profit 3: 1950

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động:
+40 pip
Bình luận:
Stoploss edited
BUY GOLD zone 1930 - 1928

Stop Loss : 1923

Take Profit 1: 1935
Take Profit 2: 1940
Take Profit 3: 1950

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động:
Buy 1946 +70pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
HIT Tp2 buy 1946 với 85pips
Vàng quay đầu trước khi chạm entry Sell 1956$.
Hiện tại vẫn chạy theo mô hình giá giảm. Dự báo breakout 1940$
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
80pips. Close all
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.