MrMin-Trading

Gold 24/07 Fed do dự trong quyết định tăng lãi suất.

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Sự không chắc chắn về việc liệu Fed có tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất hay không vẫn còn tồn tại, do lạm phát của Mỹ vẫn đang có xu hướng cao hơn mục tiêu 2% hàng năm của ngân hàng trung ương.

Các kim loại quý khác giảm giá vào thứ Hai, với bạch kim tương lai giảm 0,1%, trong khi bạc tương lai giảm 0,2%.

BUY GOLD zone 1948 - 1951

Stop Loss : 1944

Take Profit 1: 1955
Take Profit 2: 1960
Take Profit 3: 1965

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động:
Buy ngăn + 60 pip
Bình luận:
Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ họp bàn chính sách tiền tệ trong tuần này trong bối cảnh lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể so với đỉnh.
Bình luận:
SELL GOLD

Giao dịch đang hoạt động:
Plan sell +50pips
Giao dịch đang hoạt động:
Plan sell +90pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Plan Sell +125 pips hit tp2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.