MrMin-Trading

Vàng 25/07 Phe bò bắt đầu hành động.

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Triển vọng của vàng cũng không chắc chắn do lãi suất của Mỹ có khả năng duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn . Mỹ chưa thoát cảnh suy thoái, vận mệnh nền kinh tế vẫn trong tay Fed .

BUY GOLD zone 1945 - 1947

Stop Loss : 1940

Take Profit 1: 1950
Take Profit 2: 1955
Take Profit 3: 1965

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
Vàng tiếp tục giảm trước khi Fed ra quyết định; Đồng tăng giá Theo Investing.com
Bình luận:
plan SELL hit tp1

Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.