Chana-Trading

Đô la Mỹ hồi sức vàng bị trượt dốc 18/04

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Đồng bạc xanh đã cố gắng mạnh lên trên toàn diện, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng lên, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt qua mức trung bình động đơn giản 200 ngày và chạm mức 3,60%, mức cao nhất trong gần ba tuần.
Kim loại quý, được định giá bằng đô la Mỹ và không mang lại lợi suất, có xu hướng suy yếu khi đồng tiền và tỷ giá của Mỹ tăng, do đó, hiệu quả kém không có gì đáng ngạc nhiên khi những động lực này diễn ra. Trong mọi trường hợp, xu hướng tăng giá của gold vẫn được duy trì mặc dù có sự sụt giảm nhỏ vào thứ Hai.
Từ góc độ hành động giá, Gold đã được giao dịch trong giới hạn của kênh tăng dần kể từ giữa tháng trước, với việc vàng thỏi kiểm tra giới hạn dưới của mô hình đó gần 2.000$ vào thứ Hai, vùng đại diện cho hỗ trợ kỹ thuật.
Về góc nhìn kỹ thuật Nếu những người đầu cơ giá lên cố gắng bảo vệ mức sàn 2.000$ và châm ngòi cho sự phục hồi khỏi vùng đó, thì mức kháng cự ban đầu nằm ở mức 2.060$. Với sức mạnh hơn nữa, sự chú ý chuyển sang 2.075$, tiếp theo là 2.095$. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng và hỗ trợ bị phá vỡ thì 1.975$ là trọng tâm giảm giá đầu tiên, tiếp theo là 1940$

.Khuyến nghị giao dịch:

Canh BUY GOLD vùng giá 1978-1981

Stoploss: 1970

Take Profit 1 : 1985
Take Profit 2 : 1995
Take Profit 3 : 2015

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.