Chana-Trading

Giá vàng giảm nhiệt vì lễ

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng vượt ra khỏi phạm vi tháng 3 để ghi nhận mức cao mới hàng năm ($2032) và vàng thỏi có thể cố gắng kiểm tra mức cao năm 2020 ($2075) khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chạm vào vùng quá mua.

Dự báo giá vàng: RSI vượt qua vùng quá mua
Giá vàng kéo dài chuỗi các mức cao và thấp cao hơn kể từ đầu tuần khi báo cáo việc làm của ADP cho thấy bảng lương tư nhân tăng 145 nghìn so với dự báo cho bản in 200 nghìn và các dấu hiệu của nền kinh tế chậm lại có thể giữ cho kim loại quý tăng giá trong bối cảnh sự suy yếu mới trong lợi tức của Kho bạc Hoa Kỳ.

Suy đoán xung quanh triển vọng chính sách tiền tệ có thể tiếp tục ảnh hưởng đến giá vàng khi Cục Dự trữ Liên bang thay đổi hướng dẫn kỳ hạn của mình và vẫn còn phải xem liệu ngân hàng trung ương có chuyển hướng trong những tháng tới trong nỗ lực tránh suy thoái hay không.

Tuy nhiên, bản cập nhật cho báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) được dự đoán sẽ cho thấy nền kinh tế sẽ tăng thêm 240.000 vào tháng 3 và một diễn biến tích cực có thể kéo giá vàng lên khi nó làm tăng phạm vi của Fed để thực hiện chính sách hạn chế hơn .

Đồng thời, một bản in NFP yếu hơn dự kiến ​​có thể tạo ra phản ứng tăng giá đối với vàng thỏi vì nó gây áp lực lên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) để điều chỉnh tiến trình chính sách tiền tệ và kỳ vọng về một sự thay đổi sắp xảy ra trong chế độ có thể hỗ trợ giá vàng khi những người tham gia thị trường chuẩn bị cho lãi suất thấp hơn của Hoa Kỳ.

Plan giao dịch:

Canh BUY XAUUSD vùng giá : 2003 - 2005

Stoploss : 1998

Take Profit : 2015
Take Profit : 2020
Take Profit : 2025

Lưu ý : TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường !
Bình luận:
+40pip chốt 1/2 stl về entry ✅✅

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.