MrMin-Trading

Gold (15/6) Tiếp Tục Lao Dốc .

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Kim loại màu vàng nhận được rất ít sự hỗ trợ ngay cả khi đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần sau quyết định của Fed, với triển vọng tăng lãi suất nhiều hơn khiến các nhà giao dịch chủ yếu cảnh giác với các tài sản không sinh lãi.

Các tín hiệu diều hâu từ Fed cho thấy thị trường hoàn toàn loại bỏ kỳ vọng về bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào của ngân hàng trung ương trong năm nay - một kịch bản báo hiệu không tốt cho thị trường kim loại.

Mục tiêu trong tuần này vàng có thể dễ dàng đạt mốc 1915 dollar - 1900dollar, chúng ta sẽ tập trung vào các lệnh sell.

SELL GOLD zone 1952-1955

Stop Loss : 1960

Take Profit 1 : 1947
Take Profit 2: 1940
Take rofit 3: 1918

BUY GOLD zone 1915 1918

Stop Loss 1910

Take Profit 1: 1923
Take Profit 2: 1928
Take Profit 3: 1943

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.