MrMin-Trading

GOLD 15/6 - Tiếp tục điều chỉnh về mốc cản tròn 1900?

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Fed đã giữ nguyên mức lãi suất như dự báo, tuy nhiên ở nội dung cuộc họp FOMC, ông Powell bày tỏ quan điểm sẽ còn thêm 2 đợt tăng ls nữa để đưa mục tiêu lạm phát về mức 2%. Lãi suất giữ nguyên ko có nghĩa sẽ chấm dứt qui trình tăng lãi suất.

Bức tranh ngắn hạn là từ trung bình đến giảm. Biểu đồ 4 giờ cho thấy XAU/USD phát triển bên dưới EMA 34 và 89.
Đồng thời, chỉ báo Động lượng đi xuống thấp hơn một chút so với đường giữa của nó, trong khi chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn vô hướng quanh đường 50, phản ánh sự vắng mặt của lợi ích đầu cơ.
Vàng có mức kháng cự tĩnh vững chắc ở mức $1966,20, mức thoái lui 23,6% của mức giảm hàng ngày gần nhất.

SELL GOLD zone 1952 - 1955

Stop Loss : 1960

Take Profit 1 : 1948
Take Profit 2: 1942
Take rofit 3: 1935

BUY GOLD zone 1934 - 1931 (ngắn hạn)


Stop Loss : 1926
Take Profit 1 : 1938
Take Profit 2: 1943
Take rofit 3: 1950

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động:
BUY running 50pips
Giao dịch đang hoạt động:
HIT TP1 +70pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.