dinhchien

HBC - Đủ cơ sở để gom hàng

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
- Ngày 4 tháng 11 năm 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 3%.
- Nhìn chart xu hướng giảm đã bị phá vỡ khi nến đóng cửa qua ngưỡng kháng cự quan trọng: 10.5 - 10.6. Vậy có thể chờ giá test về vùng này để vào.
- MACD histogram tăng dần đều và 2 đường MACD & SIGNAL cắt lên.
- Vùng giá kỳ vọng chốt lời đợt này: 11.2 - 11.35.
* Không nên dùng margin.
* Kỳ vọng lợi nhuận hợp lý theo thứ tự:
...Lãi suất ngân hàng (5-8%/năm) < Trái phiếu (Bảo đảm tài sản) (7-11%/năm) < Chứng khoán (Có tìm hiểu công ty) (10-22%) < Ngoại hối (15-40%/năm).


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.