kinikeo

Bài 4 VNINDEX: Cập nhật cuối tuần 11/11/22 + một số mã kiến nghị

HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Xin chào mọi người, hôm nay Ki cập nhật thêm một chút về VNINDEX và phân tích một số mã CK mà mình thấy biểu đồ giá của nó đang đẹp, có thể xem xét để quyết định bắt hồi ở sóng này. Từ giờ chắc mình sẽ cập nhật bằng video cho tiện.
Đây chỉ là phân tích cá nhân của mình, mọi người tham khảo và tự quyết định giao dịch cũng như việc đầu tư của mình nhé.
Cảm ơn cả nhà.
HOSE:VNINDEX
HOSE:MBB
HOSE:POW
HOSE:VPB
HOSE:VCB
HOSE:HDG

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.