kinikeo

Cập nhật phân tích biểu đồ của VNINDEX cuối tuần - 04/11/2022

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Mình cập nhật nhanh một chút về biểu đồ VNINDEX cuối tuần này nhé.

Như plan dự kiến VNINDEX đang chạy sóng điều chỉnh ở bài trước thì mình có nói rằng, nó có thể rơi về vùng 925 điểm trước khi chạy sóng nối X (mình tạm gọi là sóng hồi). Hôm nay mình cập nhật thêm một chút vì hôm nay là phiên cuối cùng trước khi nghỉ 2 ngày cuối tuần để mọi người nếu có kế hoạch giao dịch thì tham khảo:

Trước tiên, tất cả các vùng fibo đang ủng hộ việc VNINDEX có thể rơi về vùng 920 điểm (hình ảnh)
- Fibo 1.0 của fibo mở rộng (màu vàng)
- Fibo 1.618 của sóng A
- Fibo 2.618 của sóng B
Thứ hai, chỉ số phân kì RSI đã báo bull một phần, thường khoảng sau 2-3 lần báo bull thì mới có nhịp hồi sau đó. Cái này là kinh nghiệm của mình thôi, để có thêm căn cứ phân tích và củng cố các phân tích của mình chứ không liên quan đến việc xác định sóng.
Mở khung H4 để thấy rằng sóng C này vẫn đang chạy thiếu một sóng 5.

Vậy có thể chờ vùng 900 - 920 điểm để bắt sóng hồi. Tuy nhiên, cũng như mình đã phân tích, sóng hồi này có thể sẽ là sóng hồi sideway do đó nếu đã bắt các mã thì nên có kế hoạch chốt lời.
Ngoài ra, VNINDEX vẫn có thể rơi về vùng fibo 1.236 (850 điểm) nhé, vùng đó là đạt TP (take profit) mô hình vai đầu vai. Do đó, mọi người vẫn cần phải có kế hoạch giao dịch phù hợp với vốn của mình nhé.

Cập nhật của mình không phải lời khuyên giao dịch, chỉ là đơn giản chia sẻ phân tích của mình thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

VNINDEX
https://vn.tradingview.com/chart/beIhlYTO/?symbol=HOSE%3AVNINDEX

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.