mmfxtrading

Chứng khoán vẫn tiếp tục lên

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
SP500
Xu hướng: Bullish
Những vùng quan trọng: Resistance 2820. Support 2600 - 2690, 2500 - 2550, 2440 và 2320.
Đúng như phân tích trước dự đoán SP500 tiếp tục tăng giá dần về vùng mục tiêu 2790-2820.
Ý tưởng giao dịch, chúng ta có thể tìm những nhịp điều chỉnh trên vùng giá 2690 và đặt tp về 2790 tới 2820.
Ngoài ra, tại kháng cự 2820 chúng ta có thể chờ đợi một tín hiệu price action đảo chiều để tiến hành sell bắt đỉnh vì đây là vùng kháng cự khá cứng nếu được confirm bởi một pattern tin cậy thì có thể giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.