VTmarkets

USD/JPY trong ngày: xu hướng tăng giá lấn át.

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
148,65

Khuyến nghị:
MUA ở trên mức tỷ giá 148,65 với mục tiêu mở rộng lên 149,20 & 149,50.

Chiến lược thay thế:
Nếu xuống dưới 148,65 có thể giảm tới 148,40 & 148,20.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ báo RSI báo hiệu xu thế tăng giá mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.