RioNguyenCFD

Nhận Định Vàng (XAU/USD) 23-09, Tin PMI

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã phá qua vùng cản 1660 và đang ở giá 1645
ACE chúng ta kết hợp với lịch sử trước đó để bắt 1 đoạn sóng hồi ở tin PMI nếu ( thực tế thấp hơn dự báo)

BUY giá hiện tại lúc 20h40 ( SL: cách 2-4 giá , TP: 1654 hoặc 1660)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.