RioNguyenCFD

Nhận Định Vàng 06-10 Đánh Sideway

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã tạo Sideway với 2 Đỉnh và 1 Đáy. ACE ta có thể giao dịch buy sell an toàn trong vùng giá từ 1705 lên 1725

Rio có 2 Plan giao dịch như sau cho tối nay:
Plan1: BUY giá tại 1701,66
SL: 1696,63
TP: 1722,80

Plan2: BUY tại giá 1708,29
SL: 1703,27
TP: 1722,41

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.