Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Ai Cập

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
10.875B-0.33%2.321MCông nghiệp Chế biến17
9.883B-0.42%41.805KKhoáng sản phi năng lượng1
1.065B-1.56%1.282MHàng tiêu dùng không lâu bền2
34.236M-0.88%1.755MSản xuất Chế tạo1
2.381B0.99%4.788KDịch vụ Khách hàng1
2.727B-2.14%1.075MSản xuất Chế tạo5
49.509B0.74%5.723MCông nghiệp Chế biến8
6.332B0.32%475.010KCông nghiệp Chế biến3
7.151B-2.29%319.868KKhoáng sản phi năng lượng8
1.752B-0.12%3.393MCông nghiệp Chế biến5
18.902B-1.75%2.456MSản xuất Chế tạo2
73.494M0.00%52.431KKhách hàng Lâu năm1
21.788B-0.59%736.131KDịch vụ Công nghiệp11
5.847B0.42%85.317KTài chính2
2.326B0.66%15.655MTài chính4
28.120M9.96%181.357KDịch vụ Phân phối1
600.000M0.00%325Bán Lẻ1
11.098B0.21%94.930KHàng tiêu dùng không lâu bền4
6.405B-1.17%235.463KHàng tiêu dùng không lâu bền4
2.275B-0.38%30.935KCông ty dịch vụ công cộng1
6.043B-1.77%199.281KKhách hàng Lâu năm2
10.102B-0.31%473.888KKhách hàng Lâu năm6
20.959B-1.07%25.391KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
8.094B-2.07%364.807KDịch vụ Khách hàng7
3.079B0.00%174.691KHàng tiêu dùng không lâu bền2
486.960M-1.53%57.770KCông nghiệp Chế biến1
5.038B0.00%71.952KDịch vụ Công nghệ1
24.772B0.52%1.393MTài chính13
15.511B-0.02%958.730KTài chính5
1.091B1.92%1.512MHỗn hợp3
23.916B2.14%401.391KTruyền thông1
4.202B2.38%99.714KVận chuyển2
3.258B-2.37%3.781MDịch vụ Phân phối2
1.961B-0.85%11.721MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
202.569M0.00%3.551KSản xuất Chế tạo2
411.804M-0.63%8.650KHỗn hợp1
5.730B0.42%374.222KDịch vụ Thương mại5
1.015B-0.93%326.316KDịch vụ Khách hàng1
1.269B0.00%350Tài chính1
4.443B-1.16%855.218KNăng lượng Mỏ1
1.123B0.00%25.978KDịch vụ Công nghiệp1
10.721B-0.48%346.737KDịch vụ Khách hàng3
12.842B-1.73%349.033KVận chuyển2
24.258B-3.09%1.533MDịch vụ Công nghệ3
7.081B-0.56%186.324KCông nghệ Sức khỏe3
6.019B0.00%2.632KCông nghệ Sức khỏe8
1.423B0.00%0Tài chính1
930.171M1.61%7.831KDịch vụ Khách hàng1
352.500M1.02%86.739KCông nghiệp Chế biến1
85.389B-0.93%1.844MTài chính25
2.796B2.53%1.212MTài chính3
174.321B-0.85%930.390KTài chính13
702.333M0.00%11.945KBán Lẻ2
19.794B0.10%807.250KKhoáng sản phi năng lượng6
1.807B-0.60%152.240KCông nghiệp Chế biến4
27.450B2.46%168.600KHàng tiêu dùng không lâu bền1
6.255B-3.40%3.965MSản xuất Chế tạo1
5.285B2.88%8.959MDịch vụ Phân phối4
1.374B-1.53%27.681MTruyền thông1
Tải thêm