Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Ai Cập

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
8.452B3.39-0.58%155.174KCông nghiệp Chế biến17
7.997B0.12-0.02%10.909KKhoáng sản phi năng lượng2
1.067B0.87%9.734MHàng tiêu dùng không lâu bền2
794.216M7.50%0Bán Lẻ1
3.211B10.270.45%2.793KDịch vụ Khách hàng1
2.625B1.120.65%309.666KSản xuất Chế tạo5
59.276B6.120.91%385.995KCông nghiệp Chế biến8
7.127B3.07-0.04%63.907KCông nghiệp Chế biến3
6.892B2.800.61%80.290KKhoáng sản phi năng lượng7
1.029B0.54-0.12%4.859KCông nghiệp Chế biến5
373.134M0.00%0Dịch vụ Công nghiệp1
17.687B-1.11%126.065KSản xuất Chế tạo3
3.181B0.61%196.340KDịch vụ Phân phối1
18.702B10.35-2.27%76.463KDịch vụ Công nghiệp10
4.423B7.30-4.17%19.575KTài chính2
2.512B0.35%3.117MTài chính7
27.840M0.00%0Dịch vụ Phân phối1
1.219B1.150.68%2.044KBán Lẻ2
11.471B5.140.49%2.825KHàng tiêu dùng không lâu bền4
8.359B3.260.06%4.363KHàng tiêu dùng không lâu bền4
6.568B2.28-39.53%2.304MCông ty dịch vụ công cộng2
4.664B14.26-0.35%98.620KKhách hàng Lâu năm2
7.743B1.72-0.66%390.898KKhách hàng Lâu năm3
17.177B7.042.38%15.960KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
4.893B0.441.01%11.844KDịch vụ Khách hàng7
1.832B0.00%251Hàng tiêu dùng không lâu bền1
%Sản xuất Chế tạo1
398.880M7.522.16%8.100KCông nghiệp Chế biến1
5.875B0.008.39%5.914MDịch vụ Công nghệ1
22.410B1.13-0.92%304.450KTài chính13
33.123B5.89-2.01%128.542KTài chính6
811.666M1.85-5.73%48.359KHỗn hợp2
27.928B6.110.43%64.854KTruyền thông1
2.961B8.580.19%107.283KVận chuyển2
2.172B5.17-1.77%135.425KDịch vụ Phân phối2
488.024M4.32%14.722MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
1.417B0.008.53%1.215KSản xuất Chế tạo2
4.647B9.78-3.65%772.630KDịch vụ Thương mại4
1.121B8.462.54%96.412KDịch vụ Khách hàng1
1.269B1.85-20.00%1.472KTài chính1
5.321B3.640.49%801.548KNăng lượng Mỏ1
757.285M0.00%57.487KDịch vụ Công nghiệp1
9.699B1.153.08%1.460KDịch vụ Khách hàng3
372.350M0.89%71.114KKhoáng sản phi năng lượng1
14.860B7.89-3.01%2.944KVận chuyển2
39.071B0.47-1.67%728.048KDịch vụ Công nghệ4
15.177B4.15-0.79%5.327KCông nghệ Sức khỏe12
1.225B0.007.31%1.113KTài chính1
730.070M3.29%1.171MCông nghiệp Chế biến2
78.713B1.090.33%552.526KTài chính34
459.388M-0.03%172.442KTài chính2
164.225B4.28-2.41%513.138KTài chính12
922.500M15.43-19.03%6.571KBán Lẻ1
27.791B5.780.11%188.807KKhoáng sản phi năng lượng5
818.903M2.30%69.574KCông nghiệp Chế biến3
22.612B15.920.50%76.319KHàng tiêu dùng không lâu bền1
4.062B9.43-0.17%590.536KDịch vụ Phân phối6
1.012B-0.52%2.238MTruyền thông1
Tải thêm