Chứng khoán Ý bao gồm lĩnh vực Process Industries

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Process Industries. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến27.18B EUR3.67%+0.25%472
Hóa chất: Đa dạng hóa82.668B EUR5.68%+0.30%6715
Hóa chất: Đặc biệt162.482B EUR2.54%+0.47%9579
Bao bì/Đóng gói1.198B EUR4.49%+1.04%15.876K3
Đặc sản Công nghiệp109.183B EUR1.14%+0.42%115
Bột giấy43.628M EUR4.53%0.00%1K1
Dệt May178.935M EUR7.00%+0.06%59.203K2