Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Lithuania

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

            
AUG1L AUGA GROUP
0.50-2.73%-0.01Sức bán mạnh35.019K17439.46116.437M51.200.011236.00Công nghiệp Chế biến
KNF1L KLAIPEDOS NAFTA
0.30-1.32%-0.00Sức bán mạnh136.033K40673.87115.260M6.860.04411.00Dịch vụ Công nghiệp
SNG1L SNAIGE
0.200.00%0.00Bán751147.957.806M-0.01528.00Khách hàng Lâu năm
Tải thêm