Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Litva có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty Litva sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
APG1LAPRANGA
9.59%2.920 EUR+0.52%7.255K0.77161.453M EUR9.260.32 EUR+13.86%9.59%Bán Lẻ
KNR1LKAUNO ENERGIJA
7.62%0.920 EUR0.00%120.0918.429M EUR4.900.19 EUR7.62%Công ty dịch vụ công cộng
AMG1LAMBER GRID
6.04%1.12 EUR−0.88%110.02199.788M EUR9.980.11 EUR+9.57%6.04%Công ty dịch vụ công cộng
RSU1LROKISKIO SURIS
5.00%3.00 EUR0.00%1701.00105.02M EUR5.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VLP1LVILKYSKIU PIENINE
4.91%5.40 EUR−0.37%6250.8864.492M EUR5.920.91 EUR−35.07%4.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GRG1LGRIGEO
4.46%1.120 EUR−0.88%23.787K2.10147.168M EUR5.880.19 EUR+137.95%4.46%Công nghiệp Chế biến
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
4.37%2.06 EUR0.00%1050.3616.4M EUR6.350.32 EUR−21.58%4.37%Tài chính
K2LTK2 LT
4.20%23.8 EUR+2.59%30.15Dịch vụ Khách hàng
SAB1LSIAULIU BANKAS
3.84%0.691 EUR+0.29%279.603K1.44457.656M EUR4.940.14 EUR3.84%Tài chính
Sức mua mạnh
EWA1LEAST WEST AGRO
3.75%17.7 EUR−1.12%40.2515.785M EUR5.183.42 EUR+62.66%9.60%Dịch vụ Phân phối
TEL1LTELIA LIETUVA
3.52%1.705 EUR0.00%3.134K0.37993.355M EUR15.610.11 EUR+12.81%3.52%Truyền thông
AKO1LAKOLA GROUP
2.37%1.095 EUR0.00%1.866K0.21182.211M EUR2.37%Công nghiệp Chế biến
INL1LINVL BALTIC FARMLAND
2.21%6.80 EUR−1.45%260.5921.954M EUR12.890.53 EUR+82.53%2.21%Tài chính