Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Lithuania

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
PZV1L PIENO ZVAIGZDES
1.539.12-3.140M0.14
GRG1L GRIGEO
0.886.83-10.000K0.06
KNF1L KLAIPEDOS NAFTA
0.326.35-7.947M0.02
INR1L INVL BALTIC REAL ESTATE
2.285.29-20.046M0.12
TEL1L TELIA LIETUVA
2.024.95-52.435M0.10
LGD1L LITGRID
0.814.10-4.115M0.03
RSU1L ROKISKIO SURIS
2.823.57-3.501M0.10
VLP1L VILKYSKIU PIENINE
2.922.7400.08
EWA1L EAST WEST AGRO
13.202.6300.35
INL1L INVL BALTIC FARMLAND
7.402.01-316.000K0.15
SAB1L SIAULIU BANKAS
0.750.72-11.000K0.01
Tải thêm