Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Lithuania

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
IVL1L INVALDA INVL
11.404.59%0.50Sức mua mạnh466128.064M5.691.93537.00Hỗn hợp
K2LT K2 LT
30.001.35%0.40Sức mua mạnh45Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm