Cổ phiếu Lithuania đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Litva này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi % 1 Ngày
Giá
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
K2LTK2 LT
−3.13%24.8 EUR59Dịch vụ Khách hàng
RSU1LROKISKIO SURIS
−1.34%2.94 EUR7104.32M EUR5.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VLP1LVILKYSKIU PIENINE
−1.08%4.60 EUR25155.535M EUR5.990.77 EUR−39.90%5.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PZV1LPIENO ZVAIGZDES
−0.84%1.180 EUR2053.71M EUR17.960.07 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AMG1LAMBER GRID
−0.83%1.20 EUR734215.843M EUR11.030.11 EUR6.56%5.59%Công ty dịch vụ công cộng
LNA1LLINAS AGRO GROUP
−0.81%1.220 EUR5.1K197.191M EUR2.620.46 EUR100.34%2.54%Công nghiệp Chế biến
INC1LINVL TECHNOLOGY
−0.53%1.89 EUR2.175K23.133M EUR57.270.03 EUR−74.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KNF1LKLAIPEDOS NAFTA
−0.47%0.213 EUR42.276K81.405M EUR4.920.04 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SAB1LSIAULIU BANKAS
−0.16%0.626 EUR114.469K376.225M EUR4.860.13 EUR36.01%4.23%Tài chính
Sức mua mạnh