Cổ phiếu Lithuania mất giá nhiều nhất

Các công ty Litva sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
INL1LINVL BALTIC FARMLAND
−2,34%6,25 EUR50,1920,662 M EUR7,630,82 EUR+87,28%1,88%Tài chính
KNE1LKN ENERGIES
−1,19%0,250 EUR2,46 K0,0796,24 M EUR10,330,02 EUR+134,95%5,18%Dịch vụ Công nghiệp
ZMP1LZEMAITIJOS PIENAS
−1,10%1,79 EUR1000,1369,225 M EUR3,500,51 EUR+175,51%2,76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AUG1LAUGA GROUP
−1,05%0,282 EUR8,319 K0,1766,045 M EUR−0,08 EUR−80,52%0,00%Công nghiệp Chế biến
SAB1LSIAULIU BANKAS
−0,14%0,710 EUR110,882 K0,70470,902 M EUR5,400,13 EUR6,82%Tài chính