Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Cổ phiếu Hà Lan

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
EBUS EBUSCO HOLDING N V
23.20%916.387K
IMCD IMCD
188.152.12%3.90Sức mua mạnh134.540K10.483B64.132.883298.00Công nghiệp Chế biến
REN RELX
26.60-0.49%-0.13Mua1.316M51.474B33.180.8133200.00Dịch vụ Thương mại
Tải thêm