Cổ phiếu Hà Lan tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Hà Lan sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EAS2PEASE2PAY NV
+38.49%0.734 EUR605.778 K66.1312.477 M EUR−0.06 EUR+24.35%0.00%Dịch vụ Thương mại
ALXALUMEXX N.V.
+4.55%1.38 EUR3000.039.234 M EUR102.990.01 EUR−55.78%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AVTXAVANTIUM
+2.69%2.675 EUR504.174 K1.57207.555 M EUR−0.61 EUR+0.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
EESGNLBNP PARIBAS ESG NETHERLANDS INDEX FUND
+1.31%257.19 EUR11.494 K14.85Hỗn hợp
AZRNAZERION GROUP N.V.
+0.88%1.604 EUR52.642 K0.65191.247 M EUR0.00%Tài chính
Theo dõi
ENVIENVIPCO
+0.81%6.20 EUR26.196 K0.94354.796 M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CMCOMCM.COM
+0.77%6.55 EUR1.811 K0.15189.224 M EUR−0.99 EUR−62.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TITANTITAN N.V.
+0.71%1.41 EUR790.062.87 M EUR35.71%Dịch vụ Công nghệ
PRXPROSUS
+0.66%34.555 EUR13.797 M6.0387.498 B EUR5.306.51 EUR−35.93%0.20%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
HALHAL TRUST
+0.53%113.2 EUR54.029 K2.5310.17 B EUR10.1211.19 EUR−76.27%2.53%Tài chính
Mua
LIGHTSIGNIFY NV
+0.17%23.52 EUR742.348 K2.162.931 B EUR6.60%Sản xuất Chế tạo
Mua
GLPGGALAPAGOS
+0.17%24.08 EUR127.234 K1.231.584 B EUR−2.33 EUR−2849.17%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ADKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
+0.14%28.21 EUR4.085 M2.1825.864 B EUR14.781.91 EUR−26.23%3.90%Bán Lẻ
Theo dõi
ARCADARCADIS
+0.08%60.60 EUR358.451 K1.285.373 B EUR34.031.78 EUR−4.77%1.40%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh