Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Cổ phiếu Hà Lan

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
ARCAD ARCADIS
45.520.75%0.34Sức mua mạnh122.978K4.039B107.260.43136.00Dịch vụ Công nghiệp
ASRNL ASR NEDERLAND
40.190.55%0.22Sức mua mạnh574.581K5.337B7.476.053686.00Tài chính
IMCD IMCD
185.851.89%3.45Sức mua mạnh193.483K10.574B63.482.883298.00Công nghiệp Chế biến
INGA ING GROEP N.V.
12.961.76%0.22Sức mua mạnh20.336M50.603B1.0291411.00Tài chính
NN NN GROUP
45.960.46%0.21Sức mua mạnh907.785K14.313B5.348.62Tài chính
RDSA ROYAL DUTCH SHELLA
21.072.01%0.41Sức mua mạnh15.883M162.351B35.840.5887000.00Năng lượng Mỏ
RDSB ROYAL DUTCH SHELLB
21.301.91%0.40Sức mua mạnh155.496K162.351B36.260.5887000.00Năng lượng Mỏ
Tải thêm