Cổ phiếu Hà Lan có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Hà Lan sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ARCADARCADIS
62,90 EUR+1,04%85,611 K0,405,524 B EUR35,321,78 EUR−4,77%1,37%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DSFIRDSM FIRMENICH AG
111,80 EUR+2,85%184,029 K0,5828,693 B EUR−3,00 EUR2,30%Công nghiệp Chế biến
Mua
FURFUGRO
24,74 EUR+2,06%174,722 K0,982,708 B EUR11,112,23 EUR+221,90%1,65%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
INGAING GROEP N.V.
17,022 EUR+0,31%2,89 M0,4655,351 B EUR6,52%Tài chính
Mua
KPNKPN KON
3,749 EUR+1,30%1,97 M0,2614,589 B EUR17,640,21 EUR−30,98%4,05%Truyền thông
Mua