Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Hà Lan có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Hà Lan sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
INGAING GROEP N.V.
8.72%12.684 EUR−0.05%268.09K0.0343.784B EUR5.79%Tài chính
Mua
NNNN GROUP
7.05%40.57 EUR−1.67%113.463K0.1010.453B EUR111.360.36 EUR−95.75%7.62%Tài chính
Sức mua mạnh
PNLPOSTNL
6.86%1.3045 EUR−0.53%35.097K0.01615.535M EUR−1.98 EUR−2299.67%6.42%Vận chuyển
Theo dõi
ASRNLASR NEDERLAND
6.57%42.66 EUR+0.07%36.995K0.079.079B EUR11.723.64 EUR−31.96%6.46%Tài chính
Sức mua mạnh
ACOMOACOMO N.V.
6.45%17.82 EUR0.00%2.362K0.10524.782M EUR13.301.34 EUR−26.49%6.76%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LIGHTSIGNIFY NV
6.26%24.87 EUR+0.36%1.955K0.013.062B EUR15.461.61 EUR−61.13%6.11%Sản xuất Chế tạo
Mua
FFARMFORFARMERS
6.19%2.435 EUR+0.41%5.525K0.03212.874M EUR−0.02 EUR−117.63%8.39%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
APAMAPERAM
6.02%28.44 EUR+0.71%3.5K0.022.124B EUR10.212.79 EUR−65.86%6.08%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SBMOSBM OFFSHORE
5.84%13.12 EUR−0.15%23.691K0.042.275B EUR7.481.75 EUR+64.87%7.73%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
KENDRKENDRION N.V.
5.82%12.44 EUR+0.48%1.664K0.03180.621M EUR−3.21 EUR−469.56%5.98%Sản xuất Chế tạo
Mua
BRNLBRUNEL INTERNAT
5.36%10.30 EUR+0.39%3.008K0.02515.098M EUR16.420.63 EUR+2.03%5.38%Dịch vụ Thương mại
Mua
NEDAPNEDAP
4.78%67.0 EUR0.00%2610.05434.596M EUR20.263.31 EUR+17.22%4.48%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
AGNAEGON
4.69%5.328 EUR−3.93%2.167M0.279.491B EUR4.17%Tài chính
Mua
AMUNDALMUNDA PROFESSIONAL N.V.
4.65%1.29 EUR+4.88%2.227K24.0218.807M EUR−0.05 EUR−156.40%4.88%Dịch vụ Thương mại
BAMNBKONINKLIJKE BAM GROEP N.V.
4.54%3.302 EUR0.00%85.9K0.04933.348M EUR5.180.64 EUR+950.91%4.56%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
RANDRANDSTAD N.V.
4.48%50.70 EUR−0.47%7.698K0.029.228B EUR14.943.39 EUR−32.30%5.59%Dịch vụ Thương mại
Bán
KPNKPN KON
4.43%3.376 EUR−0.21%361.968K0.0313.347B EUR4.34%Truyền thông
Mua
VPKVOPAK
4.36%34.57 EUR+0.55%8.792K0.044.291B EUR9.543.62 EUR+112.51%3.80%Dịch vụ Phân phối
Mua
HYDRAHYDRATEC GEWONE AANDELEN
4.32%139 EUR0.00%1610.69180.312M EUR11.8011.78 EUR+78.54%4.32%Sản xuất Chế tạo
SLIGRSLIGRO FOOD GROUP N.V.
4.17%13.20 EUR+0.15%2330.01576.513M EUR97.350.14 EUR−70.05%4.21%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ADKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
4.00%27.575 EUR+0.20%40.742K0.0225.698B EUR12.062.29 EUR−2.85%3.89%Bán Lẻ
Theo dõi
HOLCOHOLLAND COLOURS
3.83%88.0 EUR−1.12%60.0478.722M EUR3.73%Công nghiệp Chế biến
CTACCTAC
3.39%3.54 EUR+1.72%16.381K1.2949.239M EUR12.240.29 EUR−5.74%3.45%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
JDEPJDE PEET'S
3.31%21.18 EUR+0.19%1.115K0.0010.819B EUR28.240.75 EUR−50.31%3.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
BSGRB&S GROUP SA EUR0.06
3.31%3.645 EUR+0.55%1.341K0.03309.773M EUR14.720.25 EUR−32.18%3.26%Dịch vụ Phân phối
Mua
VALUEVALUE8
3.30%5.45 EUR0.00%3.406K0.9845.488M EUR30.040.18 EUR−90.85%3.30%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CTPNVCTP NV
3.20%15.20 EUR+1.47%60.006.723B EUR3.20%Tài chính
Sức mua mạnh
CRBNCORBION
3.20%18.25 EUR+4.17%53.799K0.511.035B EUR16.401.11 EUR−42.91%3.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AKZAAKZO NOBEL
2.94%67.42 EUR+0.12%5.882K0.0211.618B EUR26.102.58 EUR+29.23%2.91%Công nghiệp Chế biến
Mua
AMGAMG CRITICAL MATERIALS N.V.
2.84%21.30 EUR+0.90%13.275K0.04612.351M EUR3.90%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AALBAALBERTS N.V.
2.72%41.74 EUR+0.58%5.622K0.034.564B EUR14.652.85 EUR−12.19%2.69%Sản xuất Chế tạo
Mua
FLOWFLOW TRADERS
2.71%16.72 EUR+0.54%3.904K0.02713.77M EUR20.640.81 EUR−67.85%6.61%Tài chính
Theo dõi
HEIOHEINEKEN HOLDING
2.42%72.05 EUR+0.91%4.212K0.0420.804B EUR17.434.13 EUR−28.49%2.66%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ESGNLBNP PARIBAS ESG NETHERLANDS INDEX FUND
2.28%234.54 EUR−0.58%3270.33Hỗn hợp
HALHAL TRUST
2.19%115.0 EUR+0.70%1930.0210.387B EUR7.6215.10 EUR+19.43%2.11%Tài chính
Mua
HEIAHEINEKEN
2.03%85.78 EUR+0.42%18.741K0.0349.696B EUR21.084.07 EUR−29.48%2.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BOLSLUCAS BOLS N.V
1.94%17.55 EUR+0.29%10.00265.018M EUR−1.14 EUR−406.88%1.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MTARCELORMITTAL SA
1.92%24.095 EUR−0.10%72.918K0.0319.818B EUR23.981.00 EUR−92.07%1.69%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
UMGUNIVERSAL MUSIC GROUP N V
1.83%27.80 EUR−0.25%72.906K0.0648.383B EUR43.360.64 EUR+59.86%1.92%Dịch vụ Thương mại
Mua
IMCDIMCD
1.68%151.20 EUR+7.31%26.529K0.267.977B EUR29.865.06 EUR+76.24%1.69%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ARCADARCADIS
1.58%54.20 EUR+0.56%4.437K0.034.809B EUR30.451.78 EUR−4.81%1.37%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WKLWOLTERS KLUWER
1.43%145.15 EUR−0.48%16.797K0.0335.543B EUR35.494.09 EUR+47.09%1.30%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALLFGALLFUNDS GROUP PLC
1.37%6.600 EUR+0.61%3.674K0.013.991B EUR83.650.08 EUR1.42%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BESIBE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.
1.29%168.90 EUR+1.05%22.355K0.0413.396B EUR78.542.15 EUR−24.58%1.72%Sản xuất Chế tạo
Mua
CABKACABKA N.V.
1.06%4.67 EUR−2.71%5.213K0.83Tài chính
Theo dõi
AJAXAFC AJAX NV
0.87%10.30 EUR−0.48%120.01189.75M EUR4.852.13 EUR0.87%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ASMLASML HOLDING
0.70%883.8 EUR+1.53%29.681K0.06343.056B EUR44.4319.89 EUR+40.50%0.69%Công nghệ Điện tử
Mua
ASMASM INTERNATIONAL N.V.
0.49%571.5 EUR+1.38%16.458K0.1027.647B EUR37.6815.17 EUR+92.64%0.44%Sản xuất Chế tạo
Mua
EXOEXOR
0.44%100.46 EUR+0.65%3.935K0.0322.635B EUR0.44%Tài chính
Mua
PRXPROSUS
0.12%27.185 EUR+0.72%193.357K0.0769.491B EUR4.176.51 EUR−35.93%0.26%Vận chuyển
Sức mua mạnh