Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Cổ phiếu Hà Lan

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
BBED BETER BED
5.34-2.55%-0.14Sức bán mạnh85.370K148.982M14.960.371027.00Bán Lẻ
CRBN CORBION
43.58-1.27%-0.56Sức bán mạnh100.949K2.599B22.651.972267.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ECMPA EUROCOMMERCIAL
19.86-1.19%-0.24Sức bán mạnh69.087K104.815MTài chính
HEIO HEINEKEN HOLDING
74.90-0.53%-0.40Sức bán mạnh101.676K21.668B38.421.96Hàng tiêu dùng không lâu bền
INTER INTERTRUST
12.12-1.78%-0.22Sức bán mạnh85.718K1.117B17.600.704076.00Tài chính
JDEP JDE PEET'S
27.68-0.54%-0.15Bán540.733K13.955B25.071.14Hàng tiêu dùng không lâu bền
LIGHT SIGNIFY NV
44.15-1.82%-0.82Sức bán mạnh595.907K5.614B2.8437926.00Sản xuất Chế tạo
PHARM PHARMING GROUP
0.830.46%0.00Bán3.675M525.247M21.610.04Dịch vụ Thương mại
Tải thêm