Những nhà tạo lập thị trường

Tất cả Chứng khoán Hà Lan

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Hà Lan sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AALBAALBERTS N.V.
40.20 EUR+1.80%223.491K1.284.445B EUR14.112.85 EUR−12.19%2.76%Sản xuất Chế tạo
Mua
ACOMOACOMO N.V.
18.00 EUR+1.12%17.605K0.87532.474M EUR13.431.34 EUR−26.49%6.67%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ADKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
27.655 EUR+0.20%1.469M0.6025.62B EUR12.092.29 EUR−2.85%3.91%Bán Lẻ
Theo dõi
ADYENADYEN
1467.6 EUR+0.10%53.253K0.5445.544B EUR65.4422.43 EUR+46.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AGHYAEAM GLOBAL HIGH YIELD FUND (EUR) FGR
13.48 EUR+1.51%3.507K4.35
AGNAEGON
5.400 EUR−0.30%8.107M1.379.295B EUR4.26%Tài chính
Mua
AJAXAFC AJAX NV
10.35 EUR0.00%8690.48189.75M EUR4.872.13 EUR0.87%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
AKZAAKZO NOBEL
68.48 EUR+0.47%228.078K0.7011.683B EUR26.512.58 EUR+29.23%2.89%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALFENALFEN
51.70 EUR−7.35%489.575K1.261.122B EUR37.921.36 EUR+38.39%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALLFGALLFUNDS GROUP PLC
6.270 EUR+0.48%306.787K1.173.947B EUR79.470.08 EUR1.44%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALXALUMEXX N.V.
1.34 EUR+4.69%13.299K1.739.374M EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMGAMG CRITICAL MATERIALS N.V.
19.93 EUR−0.82%332.045K0.98595.474M EUR4.01%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AMUNDALMUNDA PROFESSIONAL N.V.
1.23 EUR−4.65%30.0218.807M EUR−0.05 EUR−156.40%4.88%Dịch vụ Thương mại
APAMAPERAM
28.41 EUR−1.08%151.526K0.772.158B EUR10.202.79 EUR−65.86%5.98%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ARCADARCADIS
53.05 EUR+1.63%199.327K1.414.707B EUR29.801.78 EUR−4.81%1.39%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ASMASM INTERNATIONAL N.V.
554.8 EUR−0.50%108.347K0.7327.052B EUR30.6518.10 EUR+208.68%0.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
ASMLASML HOLDING
865.0 EUR−1.35%405.777K0.73341.32B EUR43.4819.89 EUR+40.50%0.69%Công nghệ Điện tử
Mua
ASRNLASR NEDERLAND
43.02 EUR−0.26%340.949K1.059.009B EUR11.823.64 EUR−31.96%6.51%Tài chính
Sức mua mạnh
AVTXAVANTIUM
2.270 EUR−0.87%303.96K0.44171.76M EUR−0.62 EUR+2.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AZRNAZERION GROUP N.V.
1.695 EUR+1.50%20.399K0.52203.877M EUR0.00%Tài chính
Theo dõi
BAIBENEVOLENTAI
0.760 EUR−2.56%2.804K0.1891.191M EUR−0.74 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BAMNBKONINKLIJKE BAM GROEP N.V.
3.212 EUR+2.42%2.147M0.79912.33M EUR5.040.64 EUR+950.91%4.67%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BESIBE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.
153.45 EUR−6.03%799.931K1.5412.387B EUR71.352.15 EUR−24.58%1.86%Sản xuất Chế tạo
Mua
BEVERBEVER HOLDING GEWONE AANDELEN
2.78 EUR+6.92%4851.0147.42M EUR7.990.35 EUR0.00%Tài chính
BFITBASIC-FIT
25.82 EUR−4.44%300.647K3.161.704B EUR93.420.28 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
BOLSLUCAS BOLS N.V
18.00 EUR0.00%10.00269.51M EUR−1.14 EUR−406.88%1.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRNLBRUNEL INTERNAT
10.56 EUR−4.69%493.838K7.18532.234M EUR16.870.63 EUR+1.85%5.21%Dịch vụ Thương mại
Mua
BSGRB&S GROUP SA EUR0.06
3.765 EUR−0.92%22.514K0.38316.928M EUR15.210.25 EUR−32.18%3.19%Dịch vụ Phân phối
Mua
CABKACABKA N.V.
5.22 EUR−3.33%9150.13Tài chính
Theo dõi
CMCOMCM.COM
8.100 EUR−1.82%13.507K0.65235.802M EUR−1.41 EUR−229.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CRBNCORBION
18.22 EUR−1.99%65.612K0.711.073B EUR16.381.11 EUR−42.91%3.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CTACCTAC
3.50 EUR+5.42%15.898K1.8849.522M EUR12.100.29 EUR−5.74%3.43%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CTPNVCTP NV
15.30 EUR+0.26%41.681K0.726.857B EUR3.14%Tài chính
Sức mua mạnh
DGBDGB GROUP N.V.
0.538 EUR+4.67%3.558K0.60969.571K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
DSFIRDSM FIRMENICH AG
97.14 EUR−2.68%566.295K0.9325.642B EUR1.65%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EAS2PEASE2PAY NV
0.620 EUR+1.64%6.619K0.3514.596M EUR−1.12 EUR−1475.04%0.00%Dịch vụ Thương mại
EBUSEBUSCO HOLDING N.V.
3.470 EUR−4.41%215.394K1.28222.217M EUR−0.90 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
EHCSEUROPEAN HEALTHCARE ACQUISITION & GROWTH COMPANY B.V. ORDINARY SHARES
9.15 EUR0.00%6201.3272.336M EUR−0.12 EUR0.00%Tài chính
ENVIENVIPCO
3.36 EUR−1.18%6.698K0.86173.68M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ESGNLBNP PARIBAS ESG NETHERLANDS INDEX FUND
236.10 EUR+1.59%8750.69Hỗn hợp
EXOEXOR
101.10 EUR+0.90%86.797K0.7022.646B EUR0.44%Tài chính
Mua
FFARMFORFARMERS
2.350 EUR−2.49%480.555K3.75209.75M EUR−0.02 EUR−117.63%8.51%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
FLEFL ENTERTAINMENT
9.00 EUR0.00%1360.623.809B EUR714.290.01 EUR4.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
FLOWFLOW TRADERS
16.83 EUR+0.06%146.959K0.59721.486M EUR20.780.81 EUR−67.85%6.54%Tài chính
Theo dõi
FURFUGRO
18.47 EUR+1.48%456.004K1.932.064B EUR17.591.05 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GLPGGALAPAGOS
33.06 EUR−7.99%357.793K6.452.179B EUR−2.33 EUR−2849.17%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
HALHAL TRUST
116.4 EUR+0.17%7.548K0.8510.514B EUR7.6015.32 EUR+18.23%2.14%Tài chính
Mua
HEIAHEINEKEN
89.12 EUR−0.04%381.875K0.5351.272B EUR21.904.07 EUR−29.48%2.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HEIOHEINEKEN HOLDING
74.05 EUR−0.34%70.031K0.7521.308B EUR17.914.13 EUR−28.49%2.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HOLCOHOLLAND COLOURS
85.5 EUR−7.07%1050.8973.56M EUR3.99%Công nghiệp Chế biến
HYDRAHYDRATEC GEWONE AANDELEN
140 EUR0.00%1.008K5.45181.61M EUR11.8911.78 EUR+78.54%4.29%Sản xuất Chế tạo
IMCDIMCD
143.20 EUR+0.49%70.63K0.788.148B EUR28.285.06 EUR+76.24%1.66%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
INGAING GROEP N.V.
12.700 EUR+0.24%6.338M0.6743.551B EUR5.82%Tài chính
Mua
INPSTINPOST S.A.
14.820 EUR+0.71%381.245K0.867.41B EUR64.430.23 EUR−11.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
JDEPJDE PEET'S
22.20 EUR−0.27%149.864K0.8411.161B EUR29.600.75 EUR−50.31%3.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
KENDRKENDRION N.V.
12.14 EUR−2.72%34.586K1.05182.121M EUR−3.21 EUR−469.56%5.93%Sản xuất Chế tạo
Mua
KPNKPN KON
3.398 EUR+1.07%11.74M0.9413.394B EUR4.33%Truyền thông
Mua
LIGHTSIGNIFY NV
25.11 EUR−1.91%232.971K0.843.135B EUR15.611.61 EUR−61.13%5.97%Sản xuất Chế tạo
Mua
LVIDELAVIDE HOLDING
0.292 EUR−2.67%65.239K2.231.675M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
MOREMOREFIELD GROUP N.V.
0.402 EUR−3.83%3150.0924.924M EUR4.210.10 EUR+280.88%0.00%Tài chính
MTARCELORMITTAL SA
24.315 EUR−0.16%1.99M0.8519.978B EUR24.201.00 EUR−92.07%1.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MTRKMOTORK PLC
4.05 EUR−0.98%26.507K1.35181.829M EUR−0.19 EUR−106.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NAINEW AMSTERDAM INVEST N.V. ORDINARY SHARES
9.20 EUR−5.15%1K1.3637.196M EUR−0.67 EUR0.00%Tài chính
NEDAPNEDAP
67.8 EUR+0.30%5.264K0.99439.785M EUR20.513.31 EUR+17.22%4.42%Công nghệ Điện tử
NEDSEMKB NEDSENSE N.V.
0.0760 EUR+4.11%35.173K1.287.6M EUR−0.00 EUR+73.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNNN GROUP
37.61 EUR−0.34%706.246K0.9610.3B EUR103.240.36 EUR−95.75%7.74%Tài chính
Sức mua mạnh
NSENEW SOURCES ENERGY N.V.
0.0280 EUR−6.67%146.058K1.291.673M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
NXFILNX FILTRATION N.V.
3.580 EUR−3.24%52.12K0.44179.09M EUR−0.47 EUR−105.02%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
OCIOCI N.V.
25.10 EUR+0.16%314.98K0.555.282B EUR−1.07 EUR−116.32%17.33%Công nghiệp Chế biến
Mua
PBHPB HOLDING N.V.
2.90 EUR0.00%2950.0516.458M EUR59.670.05 EUR0.00%Tài chính
PHARMPHARMING GROUP
1.050 EUR+1.16%4.796M0.72704.627M EUR−0.03 EUR−179.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PNLPOSTNL
1.3360 EUR−0.60%1.767M0.85660.261M EUR−1.98 EUR−2299.67%5.99%Vận chuyển
Theo dõi
PORFKONINKLIJKE PORCELEYNE FLES
13.6 EUR+7.94%40.0312.996M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
PRXPROSUS
28.330 EUR−0.33%2.62M1.0772.205B EUR4.356.51 EUR−35.93%0.25%Vận chuyển
Sức mua mạnh
RANDRANDSTAD N.V.
51.52 EUR−0.12%262.291K0.629.318B EUR15.183.39 EUR−32.30%5.53%Dịch vụ Thương mại
Bán
SBMOSBM OFFSHORE
12.72 EUR+0.63%303.922K0.722.247B EUR7.251.75 EUR+64.87%7.83%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SIFGSIF HOLDING
10.04 EUR−2.52%14.724K1.00300.082M EUR37.160.27 EUR−49.06%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
SLIGRSLIGRO FOOD GROUP N.V.
13.58 EUR−0.15%8.812K0.33599.468M EUR100.150.14 EUR−70.05%4.05%Dịch vụ Khách hàng
Mua
THEONTHEON INTERNATIONAL PLC
11.950 EUR−0.42%20.505K0.23836.5M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
TITANTITAN N.V.
1.65 EUR−0.60%4500.053.383M EUR30.30%Dịch vụ Công nghệ
TKWYJUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.
14.850 EUR−0.66%1.412M0.703.266B EUR−11.38 EUR−204.28%0.00%Vận chuyển
Mua
TOM2TOMTOM
7.490 EUR−1.51%230.09K0.89950.574M EUR−0.16 EUR+79.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
UMGUNIVERSAL MUSIC GROUP N V
26.94 EUR+0.07%603.438K0.6349.076B EUR42.010.64 EUR+59.86%1.89%Dịch vụ Thương mại
Mua
VALUEVALUE8
5.50 EUR−0.90%2.167K1.1345.906M EUR30.320.18 EUR−90.85%3.27%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VEONVEON LTD
0.882 EUR+1.85%27.006K0.82709.541M EUR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
VPKVOPAK
34.10 EUR+0.77%166.413K0.654.277B EUR9.413.62 EUR+112.51%3.81%Dịch vụ Phân phối
Mua
VVYVIVORYON THERAPEUTICS N.V.
8.99 EUR−0.11%63.728K0.78232.76M EUR−1.09 EUR−6.01%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
WKLWOLTERS KLUWER
148.20 EUR+0.85%329.354K0.7236.078B EUR36.234.09 EUR+47.09%1.28%Dịch vụ Công nghệ
Mua