Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Pakistan có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty Pakistan sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AHLARIF HABIB LTD
49.40 PKR+2.92%30K0.423.228B PKR2.7418.05 PKR+2742.92%5.06%Tài chính
BAFLBANK ALFALAH LTD
58.43 PKR+1.90%5.834M3.68103.84B PKR2.5223.15 PKR9.41%Tài chính
Sức mua mạnh
CSAPCRESCENT STEEL AND ALLIED PRODUCTS LTD
62.98 PKR+7.49%3.131M4.994.889B PKR3.3418.86 PKR3.18%Khoáng sản phi năng lượng
CWSMCHAKWAL SPINNING MILLS LTD
31.18 PKR+7.52%313K0.53Công nghiệp Chế biến
EFERTENGRO FERTILIZERS LTD
146.65 PKR−0.12%4.169M1.03195.822B PKR7.4819.61 PKR+63.60%11.93%Công nghiệp Chế biến
Mua
ENGROENGRO CORPORATION LTD
347.74 PKR+7.50%1.314M3.45186.606B PKR5.4863.46 PKR+50.26%13.52%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MEBLMEEZAN BANK LTD
195.21 PKR+3.90%2.839M1.76349.671B PKR4.0947.68 PKR7.68%Tài chính
Sức mua mạnh
NRSLNIMIR RESINS LTD
20.65 PKR+5.73%588K2.592.918B PKR6.243.31 PKR+97.95%0.00%Công nghiệp Chế biến
OLPLOLP FINANCIAL SERVICES PAKISTAN LIMITED.
24.70 PKR+2.45%234.5K2.474.333B PKR3.217.70 PKR+33.71%16.19%Tài chính
PILPICIC INSURANCE LIMITED
1.88 PKR+28.77%3.854M13.81Tài chính
SYMSYMMETRY GROUP LTD
4.04 PKR+5.21%5.285M4.20Dịch vụ Thương mại
UBLUNITED BANK LTD
192.64 PKR+0.21%584.076K0.62235.826B PKR4.2845.05 PKR21.80%Tài chính
Sức mua mạnh