Các công ty Pakistan có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Pakistan có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ILPINTERLOOP LTD
30.774 K69.12 PKR−5.73%14.22 M53.7396.886 B PKR4.8414.27 PKR+2.38%5.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
NMLNISHAT MILLS LTD
26.359 K72.46 PKR+1.98%1.23 M1.0725.477 B PKR4.2617.02 PKR−50.13%6.90%Công nghiệp Chế biến
FMLFEROZE1888 MILLS LTD
26.115 K78.00 PKR0.00%270.0031.154 B PKR17.774.39 PKR−77.23%14.01%Công nghiệp Chế biến
PTCPAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD
22.093 K12.06 PKR−7.80%7.152 M2.4161.506 B PKR−2.87 PKR−22.38%0.00%Truyền thông
HBLHABIB BANK LIMITED
20.64 K112.37 PKR+2.61%5.186 M2.55164.83 B PKR2.7640.69 PKR10.90%Tài chính
Mua
GATMGUL AHMED TEXTILE MILLS LTD
18.059 K20.35 PKR+0.20%957.096 K0.9912.536 B PKR3.895.23 PKR−44.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
MEBLMEEZAN BANK LTD
17.884 K242.49 PKR+4.07%3.178 M2.37434.361 B PKR4.5653.18 PKR9.90%Tài chính
MSOTMASOOD TEXTILE MILLS LTD
17.58 K52.00 PKR0.00%1030.113.51 B PKR1.4735.28 PKR+5.98%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MCBMCB BANK LTD
16.828 K224.26 PKR+4.49%819.53 K1.74265.762 B PKR3.8558.22 PKR14.72%Tài chính
Mua
BAHLBANK AL-HABIB LTD
16.793 K106.13 PKR+3.72%1.203 M3.15117.956 B PKR3.3231.97 PKR16.49%Tài chính
Sức mua mạnh
NBPNATIONAL BANK OF PAKISTAN
15.693 K37.08 PKR−0.13%4.033 M0.6178.888 B PKR1.5324.24 PKR0.00%Tài chính
SAPTSAPPHIRE TEXTILE MILLS LTD
15.183 K1349.99 PKR−2.19%950.4229.281 B PKR2.18618.78 PKR+72.60%0.74%Công nghiệp Chế biến
UBLUNITED BANK LTD
14.973 K239.81 PKR+3.17%1.658 M1.92293.571 B PKR5.1646.48 PKR18.35%Tài chính
Sức mua mạnh
BAFLBANK ALFALAH LTD
14.852 K66.12 PKR+8.50%5.054 M7.09117.506 B PKR2.9222.63 PKR15.12%Tài chính
Sức mua mạnh
SRVISERVICE INDUSTRIES LTD
14.265 K998.80 PKR−0.15%12.649 K0.6446.931 B PKR13.1875.80 PKR1.00%Khách hàng Lâu năm
BOPBANK OF PUNJAB
13.659 K4.83 PKR+1.05%1.981 M0.5715.802 B PKR1.363.54 PKR20.70%Tài chính
ABLALLIED BANK LTD
12.765 K100.54 PKR+0.36%41.686 K0.94115.126 B PKR2.5539.49 PKR13.43%Tài chính
OGDCOIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
11.207 K131.21 PKR+1.52%11.099 M1.84564.325 B PKR2.3954.89 PKR+30.16%6.74%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
KELK-ELECTRIC LTD
9.619 K4.62 PKR−2.12%23.044 M0.67127.582 B PKR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
JSCLJAHANGIR SIDDIQUI & CO. LTD
9.376 K17.66 PKR+1.73%909.149 K2.2216.176 B PKR1.889.40 PKR+264.77%3.40%Tài chính
FABLFAYSAL BANK LTD
8.787 K44.41 PKR+0.23%3.962 M0.8667.401 B PKR2.8615.52 PKR11.26%Tài chính
AKBLASKARI BANK LTD
7.881 K22.54 PKR+6.02%9.988 M22.8932.667 B PKR1.5914.14 PKR11.09%Tài chính
KTMLKOHINOOR TEXTILES MILLS LTD
7.666 K81.01 PKR+1.35%5.053 K0.2321.816 B PKR2.5132.28 PKR+57.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SYSSYSTEMS LTD
7.398 K437.81 PKR−1.52%165.427 K0.22127.525 B PKR20.1021.78 PKR−32.56%1.37%Dịch vụ Công nghệ
LUCKLUCKY CEMENT LTD
7.236 K946.44 PKR−1.13%100.018 K0.27277.307 B PKR4.55208.11 PKR+45.56%1.90%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NCLNISHAT (CHUNIAN) LTD
7.101 K28.54 PKR+1.93%550.403 K0.596.853 B PKR15.521.84 PKR0.00%Công nghiệp Chế biến
IDYMINDUS DYEING & MANUFACTURING CO LTD
7.037 K123.00 PKR+0.73%2.616 K0.586.669 B PKR2.9441.90 PKR−42.96%5.69%Công nghiệp Chế biến
FZCMFAZAL CLOTH MILLS LTD
6.927 K129.52 PKR−0.45%4024.093.886 B PKR34.273.78 PKR−61.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
MEHTMAHMOOD TEXTILE MILLS LTD
6.781 K500.10 PKR−5.74%3160.5615.003 B PKR11.9841.74 PKR+72.99%0.00%Công nghiệp Chế biến
JDWSJ.D.W. SUGAR MILLS LTD
6.733 K510.41 PKR+0.87%4650.2529.485 B PKR2.96172.58 PKR+327.75%7.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ANLAZGARD NINE LTD
6.19 K7.62 PKR−0.91%244.009 K0.443.699 B PKR3.402.24 PKR−2.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
SGFSERVICE GLOBAL FOOTWEAR LIMITED
5.898 K78.58 PKR−0.88%93.296 K0.5216.181 B PKR12.716.18 PKR+233.70%6.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BIPLBANKISLAMI PAKISTAN LTD
5.891 K21.40 PKR+0.66%880.014 K0.9823.726 B PKR1.9710.85 PKR12.85%Tài chính
HMBHABIB METROPOLITAN BANK LTD
5.713 K65.00 PKR+2.93%280.709 K2.8968.109 B PKR2.7523.63 PKR20.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SHFASHIFA INTERNATIONAL HOSPITALS LTD
5.278 K149.97 PKR+2.63%5.912 K0.389.48 B PKR8.9816.70 PKR−16.22%2.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FATIMAFATIMA FERTILIZER COMPANY LTD
5.034 K48.77 PKR−1.36%144.179 K1.02102.417 B PKR3.7413.03 PKR+114.15%9.23%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
JSBLJS BANK LTD
4.94 K9.17 PKR−1.08%498.733 K0.4518.805 B PKR1.287.14 PKR0.00%Tài chính
CTMCOLONY TEXTILE MILLS LTD
4.719 K3.00 PKR+0.33%39.003 K0.071.494 B PKR2.151.40 PKR0.00%Công nghiệp Chế biến
SFLSAPPHIRE FIBRES LTD
4.563 K1440.00 PKR+2.86%1.207 K1.6029.768 B PKR8.16176.45 PKR0.69%Công nghiệp Chế biến
THALLTHAL LIMITED
4.262 K440.83 PKR−4.29%3810.0235.72 B PKR4.08108.06 PKR+174.99%1.93%Sản xuất Chế tạo
PAELPAK ELEKTRON LTD
4.238 K24.89 PKR−3.79%8.516 M1.0721.306 B PKR12.611.97 PKR+76.92%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GADTGADOON TEXTILE MILLS LTD
4.183 K178.00 PKR−1.11%1.15 K0.504.989 B PKR6.7926.22 PKR−79.19%0.00%Công nghiệp Chế biến
SNBLSONERI BANK LTD
4.17 K11.01 PKR+0.64%499.346 K0.9512.138 B PKR1.915.76 PKR27.25%Tài chính
PKGSPACKAGES LTD
4.051 K498.77 PKR−0.90%1.486 K0.0844.58 B PKR5.8685.14 PKR+77.06%5.51%Công nghiệp Chế biến
SEARLTHE SEARLE COMPANY LTD
3.84 K59.86 PKR−2.14%4.531 M0.6830.618 B PKR−2.56 PKR−189.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CRTMTHE CRESCENT TEXTILE MILLS LTD
3.722 K13.63 PKR+2.40%35.141 K0.441.363 B PKR−7.22 PKR−166.56%7.34%Công nghiệp Chế biến
EFUGE.F.U. GENERAL INSURANCE LTD
3.653 K88.98 PKR−1.13%1.972 K1.4617.796 B PKR4.6819.02 PKR+861.99%11.24%Tài chính
NESTLENESTLE PAKISTAN LTD
3.624 K7097.92 PKR+1.27%1671.06321.887 B PKR20.25350.58 PKR−2.44%2.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FFCFAUJI FERTILIZER CO LTD
3.59 K144.09 PKR−0.74%798.796 K1.03183.317 B PKR3.6139.94 PKR+49.10%11.61%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DINTDIN TEXTILE MILLS LTD
3.507 K67.91 PKR−5.68%4530.953.563 B PKR−61.00 PKR0.00%Công nghiệp Chế biến
TSMLTANDLIANWALA SUGAR MILLS LTD
3.452 K69.85 PKR0.00%50.018.222 B PKR5.5612.56 PKR+48.63%0.00%Công nghiệp Chế biến
ISILISMAIL INDUSTRIES LTD
3.388 K1380.00 PKR−0.17%260.0591.573 B PKR13.12105.18 PKR+49.67%0.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JKSMJ.K. SPINNING MILLS LTD
3.218 K58.00 PKR0.00%2250.105.934 B PKR14.044.13 PKR−86.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
IBFLIBRAHIM FIBRES LTD
3.203 K370.00 PKR0.00%10.00114.888 B PKR−3.93 PKR−134.11%0.00%Công nghiệp Chế biến
INDUINDUS MOTOR CO LTD
3.129 K1597.58 PKR−0.76%7840.39125.57 B PKR9.49168.28 PKR+108.19%6.30%Khách hàng Lâu năm
GHGLGHANI GLASS LTD
2.962 K26.58 PKR−3.28%1.035 M1.6526.572 B PKR4.066.55 PKR−14.72%6.92%Khách hàng Lâu năm
PTLPANTHER TYRES LIMITED
2.941 K38.45 PKR+1.45%612.632 K3.056.46 B PKR7.335.25 PKR+249.91%5.20%Khách hàng Lâu năm
DAWHDAWOOD HERCULES CORPORATION LTD
2.763 K160.29 PKR+1.40%401.224 K9.7077.146 B PKR8.5318.79 PKR+107.67%4.99%Công nghiệp Chế biến
ENGROENGRO CORPORATION LTD
2.742 K334.46 PKR+0.93%283.34 K0.90179.48 B PKR8.1341.16 PKR+12.52%5.68%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ATLHATLAS HONDA LTD
2.718 K487.53 PKR−0.90%8.109 K1.0260.497 B PKR6.2378.24 PKR+94.00%6.15%Khách hàng Lâu năm
TREETTREET CORP LTD
2.697 K15.67 PKR−2.49%1.627 M0.925.814 B PKR−1.42 PKR+5.36%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AICLADAMJEE INSURANCE CO LTD
2.695 K36.17 PKR−0.36%331.979 K0.5712.659 B PKR4.019.03 PKR+40.76%8.29%Tài chính
Sức mua mạnh
ZAHIDZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED
2.684 K28.13 PKR−8.22%1 K0.685.385 B PKR−1.19 PKR−106.97%3.55%Công nghiệp Chế biến
SITCSITARA CHEMICALS INDUSTRIES LTD
2.629 K324.15 PKR+8.50%5.236 K3.506.946 B PKR6.9346.75 PKR+36.65%3.08%Công nghiệp Chế biến
PPLPAKISTAN PETROLEUM LTD
2.594 K119.76 PKR−2.52%4.235 M0.83325.863 B PKR2.8741.71 PKR+34.84%4.18%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
EFULEFU LIFE ASSURANCE LTD
2.576 K187.00 PKR+0.53%3000.1019.635 B PKR8.02%Tài chính
PSOPAKISTAN STATE OIL CO LTD
2.506 K171.67 PKR+0.02%3.917 M3.5980.594 B PKR5.6730.26 PKR−57.83%4.37%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SSTYLERSSTYLERS INTERNATIONAL LIMITED
2.466 K48.71 PKR0.00%10.0021.203 B PKR4.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HINOONHIGHNOON LABORATORIES LTD
2.396 K725.04 PKR−0.82%9.47 K0.3138.415 B PKR14.5349.88 PKR4.14%Công nghệ Sức khỏe
DGKCD.G. KHAN CEMENT COMPANY LTD
2.303 K92.73 PKR−2.72%6.711 M0.8740.627 B PKR−7.93 PKR−319.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MUGHALMUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LTD
2.25 K96.91 PKR−1.30%3.162 M1.0432.526 B PKR14.626.63 PKR−39.69%3.30%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SURCSURAJ COTTON MILLS LTD
2.227 K135.58 PKR0.00%110.006.618 B PKR9.0015.06 PKR+1213.75%0.67%Công nghiệp Chế biến
LCILUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED
2.189 K902.00 PKR−1.42%3180.0483.308 B PKR23.5338.34 PKR−84.35%6.65%Công nghiệp Chế biến
FCCLFAUJI CEMENT CO.LTD
2.179 K23.91 PKR−0.95%17.2 M0.8058.648 B PKR7.663.12 PKR−23.60%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BWCLBESTWAY CEMENT CO LTD
2.128 K217.50 PKR−1.04%5.519 K0.56129.685 B PKR12.2717.73 PKR−8.26%11.03%Khoáng sản phi năng lượng
KMLKOHINOOR MILLS
2.124 K34.78 PKR0.00%1000.071.771 B PKR2.2215.63 PKR−49.19%8.63%Công nghiệp Chế biến
SAIFSAIF TEXTILE MILLS LTD
2.12 K11.54 PKR+1.85%1.701 K0.30304.805 M PKR−8.90 PKR+77.06%0.00%Công nghiệp Chế biến
BOKBANK OF KHYBER
2.114 K11.14 PKR−7.17%3.123 K0.4012.901 B PKR3.892.86 PKR12.82%Tài chính
CHASCHASHMA SUGAR MILLS LTD
2.113 K69.48 PKR+2.67%4.1 K2.011.994 B PKR2.0733.55 PKR+233.30%7.20%Công nghiệp Chế biến
FASMFAISAL SPINNING MILLS LTD
2.094 K297.00 PKR0.00%30.032.97 B PKR−47.04 PKR−120.62%3.87%Công nghiệp Chế biến
SCBPLSTANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD
2 K61.34 PKR+3.93%21.93 K0.49237.483 B PKR5.3211.54 PKR17.12%Tài chính
BATABATA PAKISTAN LTD
1.983 K1680.68 PKR0.00%40.0412.706 B PKR12.63133.05 PKR+9.55%7.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PSELPAKISTAN SERVICES LTD
1.894 K804.40 PKR−4.57%3357.7026.163 B PKR−23.02 PKR+25.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ALIFEADAMJEE LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED
1.802 K41.36 PKR−0.10%10.406 K7.2610.34 B PKR9.564.33 PKR+92.90%4.84%Tài chính
MUREBMURREE BREWERY LTD
1.796 K429.95 PKR+0.89%18.343 K2.7711.894 B PKR5.6975.60 PKR+105.21%7.09%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBMLBANK MAKRAMAH LIMITED.
1.766 K1.83 PKR+0.55%1.175 M12.119 B PKR−0.82 PKR0.00%Tài chính
FFBLFAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED
1.737 K32.01 PKR−2.32%5.354 M1.5741.333 B PKR2.7511.65 PKR3.12%Công nghiệp Chế biến
Mua
JLICLJUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY LTD
1.709 K128.03 PKR−0.47%4940.0512.848 B PKR5.4723.42 PKR+11.93%10.15%Tài chính
GLAXOGLAXOSMITHKLINE PAKISTAN LIMITED
1.708 K140.24 PKR−0.58%238.703 K1.9044.662 B PKR66.792.10 PKR−66.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MQTMMAQBOOL TEXTILE MILLS LTD
1.703 K32.00 PKR−8.57%6021.11589.824 M PKR−13.04 PKR+7.91%0.00%Công nghiệp Chế biến
FEROZFEROZSONS LABORATORIES LTD
1.68 K248.63 PKR−1.18%28.164 K0.3610.808 B PKR21.8811.36 PKR+201.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CEPBCENTURY PAPER AND BOARD MILLS LTD
1.661 K31.07 PKR−2.75%193.12 K0.4412.481 B PKR14.942.08 PKR−27.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
BHATBHANERO TEXTILE MILLS LTD
1.636 K1085.00 PKR+1.40%230.723.256 B PKR5.36202.39 PKR−63.28%3.27%Công nghiệp Chế biến
MLCFMAPLE LEAF CEMENT FACTORY LTD
1.636 K38.31 PKR−2.54%3.243 M0.6440.132 B PKR8.294.62 PKR−22.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BTLBLESSED TEXTILES LTD
1.634 K259.91 PKR0.00%370.151.672 B PKR−205.04 PKR−195.79%6.35%Công nghiệp Chế biến
MARIMARI PETROLEUM COMPANY LTD
1.618 K2719.58 PKR+1.28%47.861 K0.82362.799 B PKR5.38505.73 PKR+47.00%5.74%Năng lượng Mỏ
Mua
MTLMILLAT TRACTORS LTD
1.615 K658.41 PKR−0.54%106.636 K0.53126.282 B PKR14.0546.85 PKR+203.59%6.08%Sản xuất Chế tạo
AMBLAPNA MICROFINANCE BANK LTD
1.586 K16.10 PKR−5.57%2010.406.907 B PKR−8.38 PKR0.00%Tài chính
TPLTPL CORP LTD
1.527 K5.18 PKR−0.77%266.662 K1.191.385 B PKR−9.66 PKR−456.33%0.00%Công nghệ Điện tử
NETSOLNETSOL TECHNOLOGIES LTD
1.514 K142.53 PKR+0.70%7.87 M1.0612.804 B PKR26.065.47 PKR−62.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ