Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
%Dịch vụ Thương mại1
71.683B0.642.04%50.389MCông nghệ Điện tử1
29.135B0.012.65%3.286MCông nghiệp Chế biến9
66.684M-5.00%26.385KVận chuyển1
144.926B-0.56%26.723MVận chuyển2
18.540B0.382.36%3.057MCông ty dịch vụ công cộng7
1.491B2.123.61%536.293KKhoáng sản phi năng lượng2
21.078B1.931.14%1.309MHàng tiêu dùng không lâu bền10
31.005B1.311.37%401.361KSản xuất Chế tạo8
14.993B4.132.86%1.482MKhách hàng Lâu năm2
7.482B10.690.34%12.476KHàng tiêu dùng không lâu bền1
84.268B2.09-0.19%1.064MHàng tiêu dùng không lâu bền6
3.773B8.10-0.58%849.579KCông nghệ Sức khỏe1
9.954B1.700.83%624.974KSản xuất Chế tạo6
6.665B0.458.42%4.708MCông nghiệp Chế biến2
58.029B0.099.22%18.573MCông nghiệp Chế biến2
87.697B0.031.33%25.830MCông nghiệp Chế biến5
956.230M1.702.13%728.582KDịch vụ Thương mại3
%Công nghệ Điện tử1
1.300B-1.15%372.021KCông nghệ Điện tử1
80.220B0.791.02%2.510MKhoáng sản phi năng lượng17
%Hàng tiêu dùng không lâu bền1
21.490B0.812.11%1.545MCông nghiệp Chế biến14
873.052M0.79-1.02%160.993KDịch vụ Công nghệ1
172.322B1.290.62%11.477MCông ty dịch vụ công cộng13
25.015B0.410.51%307.285KSản xuất Chế tạo6
11.220B0.000.20%1.183MCông nghệ Điện tử2
26.774B0.54-0.43%307.500KDịch vụ Phân phối8
2.760B3.79%8.730MBán Lẻ1
77.159B2.850.98%4.159MKhách hàng Lâu năm4
151.925B2.76-0.80%3.239MDịch vụ Công nghiệp10
6.500B0.38%3.110MDịch vụ Công nghiệp1
27.453B0.221.03%722.387KTài chính12
86.241B1.97-0.65%17.131MTài chính10
98.500M-0.25%180.020KDịch vụ Phân phối1
117.978B1.53-1.57%2.757MBán Lẻ7
19.228B1.13%1.116MHàng tiêu dùng không lâu bền3
7.244B1.510.77%2.157MHàng tiêu dùng không lâu bền5
71.141B0.120.49%2.982MHàng tiêu dùng không lâu bền16
1.398B1.76%6.732MKhoáng sản phi năng lượng2
25.058B3.35-0.34%1.008MCông ty dịch vụ công cộng3
95.589B1.37-0.29%33.059MKhách hàng Lâu năm8
12.798B-0.76%174.155KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
16.444B0.121.35%2.035MDịch vụ Khách hàng12
5.432B1.042.20%1.979MHàng tiêu dùng không lâu bền4
6.034B0.505.10%10.414MSản xuất Chế tạo2
3.126B0.160.36%1.450MSản xuất Chế tạo8
17.224B0.442.13%3.422MCông nghiệp Chế biến9
2.123B0.622.15%772.756KDịch vụ Công nghệ3
5.611B-1.11%8.777MNăng lượng Mỏ1
%Bán Lẻ1
60.836B0.79-1.75%1.260MTài chính11
9.798B0.100.48%1.129MTài chính12
25.178B0.801.38%3.914MHỗn hợp18
11.247B3.911.11%299.158KTài chính2
136.696B-0.17%48.385KTài chính2
41.366B11.980.68%33.947MTruyền thông2
3.875B2.61-1.10%12.230MVận chuyển3
297.000M1.52%1.399MDịch vụ Khách hàng1
15.016B2.07-0.17%834.404KDịch vụ Phân phối1
1.144B0.000.46%1.389MCông nghệ Sức khỏe3
642.496M2.134.21%807.030KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
1.433B0.76-0.09%476.948KSản xuất Chế tạo4
829.140M-1.72%3.548MHỗn hợp1
1.425B1.92%927.249KDịch vụ Thương mại5
2.702B0.370.82%4.735MSản xuất Chế tạo5
202.437B4.75-0.21%1.585MKhách hàng Lâu năm4
11.835B0.00-0.46%3.474MDịch vụ Khách hàng5
2.353B-1.80%57.578KTài chính1
997.048M2.350.56%499.000KSản xuất Chế tạo1
227.634B1.00-0.07%4.899MNăng lượng Mỏ2
627.188M0.900.15%1.179MDịch vụ Khách hàng3
1.080B-3.49%167.773KKhách hàng Lâu năm1
3.279B0.140.62%1.319MKhoáng sản phi năng lượng2
37.038B0.44-0.62%2.308MVận chuyển2
6.516B1.400.86%1.193MDịch vụ Công nghệ9
27.259B1.251.82%2.837MCông nghệ Sức khỏe4
41.202B6.50-1.25%3.937MKhoáng sản phi năng lượng2
15.172B3.49-0.36%2.747MTài chính3
805.447M-0.58%18.244KDịch vụ Khách hàng1
1.985B1.89%4.714MDịch vụ Khách hàng2
9.744B2.111.21%1.615MCông nghiệp Chế biến2
14.295B0.860.81%4.785MTài chính12
114.435B0.671.01%28.037MTài chính29
803.250M1.872.06%232.499KKhách hàng Lâu năm1
674.915B0.730.73%30.621MTài chính11
13.347B0.71%13.286KDịch vụ Khách hàng2
12.416B-0.55%2.716MCông nghệ Điện tử1
36.692B4.00-0.20%20.883MBán Lẻ4
242.841B11.080.82%19.642MKhoáng sản phi năng lượng15
5.215B0.11%990.376KCông nghệ Điện tử2
241.682B0.393.12%23.515MCông nghiệp Chế biến20
2.507B0.49%626.296KVận chuyển1
33.102B3.634.48%14.316MSản xuất Chế tạo4
4.380B0.860.97%1.061MDịch vụ Phân phối7
48.683B2.560.00%19.057MTruyền thông1
Tải thêm