BRADESCO ON N1BRADESCO ON N1BRADESCO ON N1

BRADESCO ON N1

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BBDC3 nguyên tắc cơ bản

BRADESCO ON N1 tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 BRL. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.44%