BRADESCO ON N1

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BBDC3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BRADESCO ON N1

Doanh thu của BRADESCO ON N1 trong năm ngoái lên tới 106.00 B BRL, phần lớn trong số đó — 100.90 B BRL — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Banking, năm trước mang lại 103.67 B BRL. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Brazil — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BRADESCO ON N1 101.08 B BRL, và năm trước đó — 109.86 B BRL.

Theo nguồn
Theo quốc gia