Các công ty của Brazil có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Brazil sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LEVE3METAL LEVE ON NM
24.14%33.30 BRL+0.60%352.6 K0.924.247 B BRL5.745.80 BRL+18.39%23.77%Sản xuất Chế tạo
Bán
GEPA3GER PARANAP ON
16.59%25.28 BRL0.00%2000.702.37 B BRL6.993.62 BRL−29.45%7.82%Công ty dịch vụ công cộng
AAURE3AUREN ON NM
16.01%12.030 BRL+1.35%5.034 M0.7111.87 B BRL−0.29 BRL−110.10%3.37%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
AATOM3ATOMPAR ON
14.50%2.15 BRL−2.71%10.3 K0.5352.609 M BRL2.640.81 BRL+444.47%14.50%Dịch vụ Thương mại
EVEN3EVEN ON ED NM
14.02%7.22 BRL+0.56%683.2 K0.741.379 B BRL6.671.08 BRL+58.92%7.01%Tài chính
Mua
CGAS3COMGAS ON
13.04%108.00 BRL0.00%2000.8314.513 B BRL5.6719.04 BRL+360.13%10.19%Công ty dịch vụ công cộng
GOAU3GERDAU MET ON ED N1
12.73%11.20 BRL−0.27%35.6 K0.4411.474 B BRL5.382.08 BRL−42.98%13.71%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AGRO3BRASILAGRO ON NM
12.61%25.54 BRL+0.24%97.4 K0.502.525 B BRL10.722.38 BRL+315.37%12.61%Công nghiệp Chế biến
Mua
MMELK3MELNICK ON NM
11.59%4.20 BRL0.00%81.7 K0.31842.035 M BRL7.640.55 BRL+37.90%11.59%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
EQPA3EQTL PARA ON
11.09%6.88 BRL+0.58%4 K0.9215.118 B BRL6.811.01 BRL+33.87%2.17%Công ty dịch vụ công cộng
BBMKS3BIC MONARK ON
10.61%352.00 BRL−4.86%180.49168.258 M BRL9.0538.90 BRL−32.66%15.62%Khách hàng Lâu năm
REDE3REDE ENERGIAON
10.47%6.83 BRL−0.58%1.5 K0.8614.498 B BRL7.750.88 BRL+39.60%8.52%Công ty dịch vụ công cộng
EUCA3EUCATEX ON N1
10.45%14.94 BRL+1.63%1000.101.326 B BRL3.464.32 BRL+60.11%9.47%Khoáng sản phi năng lượng
PTBL3PORTOBELLO ON NM
10.34%4.78 BRL−0.42%592.2 K0.45645.332 M BRL−0.29 BRL−140.61%10.34%Sản xuất Chế tạo
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
9.33%26.49 BRL+3.88%3000.284.114 B BRL5.644.70 BRL+13.93%9.33%Công ty dịch vụ công cộng
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
8.51%33.93 BRL+0.68%2.926 M0.5767.288 B BRL8.294.09 BRL+22.02%8.50%Tài chính
Theo dõi
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
8.46%34.90 BRL+2.35%3.456 M2.0739.292 B BRL7.174.87 BRL+0.31%10.37%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CCEBR3CEB ON
8.34%22.67 BRL−0.44%4.1 K0.361.593 B BRL9.362.42 BRL−16.71%11.16%Công ty dịch vụ công cộng
KEPL3KEPLER WEBERON NM
8.32%10.19 BRL0.00%787.7 K0.991.831 B BRL7.311.39 BRL−52.57%8.32%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
RANI3IRANI ON NM
8.29%8.89 BRL−0.34%462 K0.572.118 B BRL6.281.42 BRL−0.06%8.75%Công nghiệp Chế biến
Mua
CMIN3CSNMINERACAOON ED N2
8.10%5.510 BRL+2.42%10.832 M0.7929.349 B BRL8.370.66 BRL+32.43%11.94%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BAZA3AMAZONIA ON
8.08%96.70 BRL+0.21%2.2 K0.665.41 B BRL4.2822.57 BRL20.54%Tài chính
ARZZ3AREZZO CO ON NM
7.63%49.98 BRL+1.15%2.138 M0.925.457 B BRL13.883.60 BRL+4.06%5.42%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
WHRL3WHIRLPOOL ON
7.38%4.60 BRL−0.22%3.2 K3.337.051 B BRL17.840.26 BRL+6.88%7.38%Khách hàng Lâu năm
SCAR3SAO CARLOS ON NM
7.25%23.99 BRL−0.17%3.7 K0.691.359 B BRL5.034.76 BRL0.00%Tài chính
Theo dõi
JBSS3JBS ON NM
6.80%29.49 BRL+0.31%10.462 M1.1265.213 B BRL32.100.92 BRL−76.99%6.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
VITT3VITTIA ON NM
6.70%5.320 BRL−0.19%247.3 K0.52838.697 M BRL9.720.55 BRL−41.81%5.09%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CURY3CURY S/A ON NM
6.66%18.85 BRL−1.26%1.133 M0.575.572 B BRL10.291.83 BRL+47.87%4.85%Tài chính
Sức mua mạnh
JALL3JALLESMACHADON NM
6.41%6.820 BRL−1.30%824.4 K1.612.097 B BRL94.990.07 BRL−97.54%6.39%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RAPT3RANDON PART ON N1
5.63%8.78 BRL0.00%61.6 K1.082.928 B BRL8.441.04 BRL−26.40%5.63%Sản xuất Chế tạo
Mua
WLMM3WLM IND COM ON
5.55%23.20 BRL−2.32%1000.16999.202 M BRL7.203.22 BRL−4.20%2.83%Dịch vụ Phân phối
CXSE3CAIXA SEGURION NM
5.27%15.960 BRL−0.62%1.651 M0.5648.18 B BRL13.311.20 BRL+11.17%6.54%Tài chính
Mua
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
5.19%13.140 BRL+0.77%284 K0.591.108 B BRL12.481.05 BRL+13.02%5.79%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AALOS3ALLOS ON NM
5.18%21.43 BRL−0.83%2.943 M0.6212.389 B BRL23.770.90 BRL−90.09%2.40%Tài chính
Sức mua mạnh
CBAV3CBA ON NM
5.09%6.890 BRL+1.32%3.541 M0.644.427 B BRL−1.64 BRL−285.26%5.08%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PPLPL3PLANOEPLANO ON NM
5.02%9.690 BRL−3.49%528.2 K0.622.051 B BRL7.331.32 BRL+78.74%5.02%Tài chính
Sức mua mạnh
NEOE3NEOENERGIA ON NM
4.91%20.00 BRL−0.20%1.013 M0.9824.324 B BRL5.553.60 BRL−7.34%4.91%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SOJA3BOA SAFRA ON NM
4.87%16.930 BRL−0.53%326.2 K0.772.303 B BRL6.402.64 BRL+76.21%4.81%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
4.82%10.46 BRL−1.32%46.6 K0.86989.13 M BRL5.581.88 BRL+27.83%4.82%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
4.74%18.51 BRL−0.80%1.728 M0.958.205 B BRL13.581.36 BRL−40.87%6.62%Công nghiệp Chế biến
Mua
QUAL3QUALICORP ON NM
4.65%1.71 BRL+0.59%4.637 M0.91471.953 M BRL−0.29 BRL−331.58%4.65%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
SMTO3SAO MARTINHOON NM
4.51%27.80 BRL+0.94%1.162 M0.839.539 B BRL9.622.89 BRL−8.11%4.51%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
VVEO3VIVEO ON NM
4.35%3.170 BRL+0.96%2.139 M0.611.014 B BRL3.041.04 BRL+48.21%8.82%Dịch vụ Phân phối
Mua
NTCO3GRUPO NATURAON NM
4.31%16.29 BRL−0.73%7.299 M1.0122.755 B BRL−2.61 BRL−25.00%4.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
POSI3POSITIVO TECON NM
4.21%9.48 BRL−4.53%1.295 M0.771.388 B BRL4.382.16 BRL+7.21%5.18%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
RRDNI3RNI ON NM
4.20%3.44 BRL+0.29%1 K0.18144.756 M BRL−1.22 BRL−398.14%4.20%Tài chính
GGBR3GERDAU ON ED N1
4.14%16.70 BRL−1.88%84.2 K0.7838.755 B BRL5.882.84 BRL−54.12%7.39%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CPLE3COPEL ON N2
4.03%8.78 BRL+2.45%6.836 M0.9827.107 B BRL11.850.74 BRL+88.74%4.03%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
FLRY3FLEURY ON NM
3.92%14.89 BRL+0.34%1.676 M0.678.106 B BRL15.650.95 BRL+16.60%3.92%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
3.76%4.460 BRL+1.83%468.8 K0.691.597 B BRL13.080.34 BRL+756.53%5.33%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
VAMO3VAMOS ON NM
3.66%8.350 BRL−4.24%6.36 M0.809.56 B BRL14.880.56 BRL−21.77%3.66%Tài chính
Sức mua mạnh
DXCO3DEXCO ON NM
3.65%7.81 BRL−0.64%2.254 M0.826.241 B BRL10.620.74 BRL−14.18%3.24%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
EEPAR3EMBPAR S/A ON
3.60%6.860 BRL−0.58%3.8 K0.39102.538 M BRL6.391.07 BRL−77.34%56.04%Sản xuất Chế tạo
HBOR3HELBOR ON NM
3.57%2.55 BRL0.00%402.3 K1.10338.37 M BRL6.600.39 BRL+9.56%3.58%Tài chính
Theo dõi
USIM3USIMINAS ON N1
3.42%7.68 BRL+1.99%441.8 K0.659.594 B BRL10.150.76 BRL+3.67%3.42%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
TRIS3TRISUL ON NM
3.39%4.82 BRL+1.26%387.5 K0.82873.464 M BRL6.940.70 BRL+47.94%4.15%Khách hàng Lâu năm
Mua
FRAS3FRAS-LE ON N1
3.33%18.04 BRL−0.66%228.9 K1.004.849 B BRL12.171.48 BRL+45.73%2.94%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TASA3TAURUS ARMASON N2
3.29%12.21 BRL−0.41%14.8 K0.771.482 B BRL11.341.08 BRL−62.99%11.38%Công nghệ Điện tử
TECN3TECHNOS ON NM
3.25%4.60 BRL+0.66%175 K1.41305.743 M BRL5.790.79 BRL+32.14%3.25%Khách hàng Lâu năm
CSAN3COSAN ON NM
3.18%14.38 BRL+1.20%9.806 M1.2826.544 B BRL24.650.58 BRL−6.90%3.02%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PORT3WILSON SONS ON NM
3.11%15.910 BRL+0.06%477.6 K0.656.996 B BRL16.730.95 BRL+55.60%3.95%Vận chuyển
Mua
LOGG3LOG COM PROPON NM
3.07%22.68 BRL−0.13%219.7 K1.522.295 B BRL10.342.19 BRL−42.86%3.07%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
LAVV3LAVVI ON ED NM
2.99%9.070 BRL−0.66%594.4 K0.831.807 B BRL6.431.41 BRL+131.00%7.23%Tài chính
Mua
CYRE3CYRELA REALTON NM
2.91%20.65 BRL+0.78%5.465 M1.247.878 B BRL7.402.79 BRL+30.06%4.54%Tài chính
Sức mua mạnh
OFSA3OUROFINO S/AON NM
2.88%21.49 BRL+1.03%1.8 K0.601.147 B BRL−0.63 BRL−130.30%2.88%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
CCRO3CCR SA ON NM
2.85%12.51 BRL−0.24%4.464 M0.4525.331 B BRL17.850.70 BRL+8.10%3.37%Vận chuyển
Mua
MRSA3BMRS LOGISTICA
2.79%28.97 BRL+3.24%1.7 K4.259.567 B BRL7.423.91 BRL+49.12%2.79%Vận chuyển
BEEF3MINERVA ON NM
2.78%6.94 BRL−0.72%11.241 M1.004.084 B BRL40.580.17 BRL−84.81%7.88%Dịch vụ Phân phối
Mua
ECOR3ECORODOVIAS ON ED NM
2.69%7.39 BRL+2.35%5.125 M1.065.022 B BRL7.470.99 BRL+100.91%1.16%Vận chuyển
Mua
UGPA3ULTRAPAR ON NM
2.64%24.62 BRL−0.12%2.93 M0.5626.885 B BRL10.442.36 BRL+61.09%2.64%Bán Lẻ
Theo dõi
TUPY3TUPY ON NM
2.48%23.75 BRL−0.92%859.6 K1.073.456 B BRL7.263.27 BRL−17.31%5.55%Sản xuất Chế tạo
Mua
YDUQ3YDUQS PART ON NM
2.19%13.81 BRL+10.22%14.876 M2.433.697 B BRL26.110.53 BRL+836.11%4.38%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
COCE3COELCE ON
2.19%39.00 BRL−11.36%2001.513.079 B BRL8.354.67 BRL−40.28%4.70%Công ty dịch vụ công cộng
PPDTC3PADTEC ON NM
2.13%2.15 BRL−0.92%79.1 K1.17172.449 M BRL860.000.00 BRL−98.68%2.13%Công nghệ Điện tử
PPTNT3PETTENATI ON
2.10%10.09 BRL−0.10%2000.36391.903 M BRL15.500.65 BRL2.10%Công nghiệp Chế biến
BRIT3BRISANET ON NM
2.10%4.15 BRL−0.24%597 K0.461.868 B BRL11.670.36 BRL+107.28%2.10%Truyền thông
Theo dõi
JJOPA3JOSAPAR ON
2.06%21.00 BRL0.00%9002.10224.066 M BRL12.781.64 BRL−38.83%2.06%Công nghiệp Chế biến
EZTC3EZTEC ON ED NM
1.97%14.37 BRL+2.13%2.717 M1.783.086 B BRL12.341.16 BRL−3.10%1.85%Tài chính
Theo dõi
INTB3INTELBRAS ON NM
1.86%24.700 BRL+2.49%900.5 K1.107.895 B BRL14.291.73 BRL+10.43%2.43%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
LPSB3LOPES BRASILON NM
1.77%2.38 BRL+3.93%154 K2.27333.299 M BRL15.270.16 BRL+49.62%0.90%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
1.72%5.950 BRL+0.68%13.017 M0.964.638 B BRL−2.11 BRL−588.30%1.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GGPS3GPS ON NM
1.66%19.190 BRL−0.52%1.475 M0.7513.018 B BRL19.570.98 BRL+20.71%1.66%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
1.59%23.48 BRL+0.13%1.864 M0.505.539 B BRL15.091.56 BRL+3.84%1.59%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
AAFLT3AFLUENTE T ON
1.57%7.25 BRL+2.84%2.9 K6.59457.364 M BRL17.850.41 BRL−34.68%6.28%Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3EQUATORIAL ON NM
1.47%30.59 BRL+0.07%5.342 M0.8834.711 B BRL16.181.89 BRL+119.40%1.14%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
AMBP3AMBIPAR ON NM
1.38%9.46 BRL−2.67%749.4 K0.391.624 B BRL−1.36 BRL−87.81%1.38%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SBFG3GRUPO SBF ON NM
1.36%12.61 BRL−0.86%1.346 M0.743.1 B BRL15.420.82 BRL+8.40%1.36%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MATD3MATER DEI ON NM
1.35%5.520 BRL−0.18%258.9 K0.351.963 B BRL16.550.33 BRL+28.07%1.16%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
WIZC3WIZ CO ON NM
1.22%6.470 BRL−1.37%338.9 K0.681.049 B BRL6.271.03 BRL+46.03%3.75%Tài chính
Mua
LWSA3LWSA ON NM
1.14%4.45 BRL−2.84%6.123 M0.812.732 B BRL−0.12 BRL−342.94%1.14%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ELET3ELETROBRAS ON N1
1.10%37.55 BRL+1.90%14.683 M1.9886.103 B BRL19.711.91 BRL+111.29%1.10%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
BBALM3BAUMER ON
1.05%10.50 BRL0.00%1000.45102.688 M BRL6.121.72 BRL+28.97%6.29%Công nghệ Sức khỏe
LLIPR3ELETROPAR ON
0.80%49.00 BRL−0.02%1000.31576.48 M BRL32.831.49 BRL−34.99%0.79%Công ty dịch vụ công cộng
PPEAB3PAR AL BAHIAON
0.80%45.00 BRL−10.00%1000.26835.662 M BRL47.650.94 BRL−70.10%0.66%Tài chính
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
0.79%11.17 BRL+1.45%1.957 M1.241.678 B BRL17.250.65 BRL−4.17%0.79%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AAPER3ALPER S.A. ON
0.71%45.35 BRL+0.04%2000.11921.976 M BRL−1.27 BRL−216.55%0.71%Tài chính
MILS3MILLS ON NM
0.67%13.00 BRL−0.46%1.108 M0.573.118 B BRL10.501.24 BRL+9.22%1.74%Tài chính
Sức mua mạnh
ASAI3ASSAI ON NM
0.65%13.460 BRL+0.15%6.983 M0.9618.169 B BRL26.110.52 BRL−35.32%0.65%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PPRNR3PRINER ON NM
0.61%11.91 BRL+0.25%116.8 K0.35548.853 M BRL32.260.37 BRL−30.29%2.17%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ENAT3ENAUTA PART ON NM
0.60%24.05 BRL−3.53%2.968 M1.256.559 B BRL156.470.15 BRL−93.25%0.60%Năng lượng Mỏ
Mua