Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Brazil

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Tỉ suất cổ tức FWD
Cổ tức Đã trả
Cổ tức trên mỗi Cổ phần (FY)
MRFG3MARFRIG ON NM
15.09BRL21.49%3.23BRL
CMIN3CSNMINERACAOON N2
4.700BRL19.01%−3.61BBRL0.88BRL
LEVE3METAL LEVE ON NM
23.39BRL18.19%−83.368MBRL4.20BRL
LAVV3LAVVI ON NM
5.230BRL16.92%−155.952MBRL0.87BRL
USIM3USIMINAS ON N1
10.81BRL16.56%−1.849BBRL1.66BRL
CPLE3COPEL ON N2
6.73BRL15.99%−3.874BBRL0.66BRL
AGRO3BRASILAGRO ON NM
31.58BRL15.09%−42MBRL4.64BRL
EPAR3EMBPAR S/A ON
14.610BRL13.46%2.02BRL
WHRL3WHIRLPOOL ON
5.15BRL11.44%−906.501MBRL
CURY3CURY S/A ON NM
6.41BRL10.95%−165MBRL
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
36.35BRL10.82%−4.298BBRL4.13BRL
CSNA3SID NACIONALON
20.18BRL10.79%−3.291BBRL1.77BRL
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
21.91BRL10.08%−755.319MBRL2.19BRL
DXCO3DEXCO ON NM
11.87BRL10.02%−1.394BBRL1.02BRL
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
14.72BRL9.94%1.40BRL
ALLD3ALLIED ON NM
12.890BRL9.72%−113.861MBRL0.66BRL
PTBL3PORTOBELLO ON NM
8.37BRL8.83%−162.269MBRL0.73BRL
ENAT3ENAUTA PART ON NM
20.63BRL8.63%−50.999MBRL1.71BRL
RANI3IRANI ON NM
7.37BRL8.57%−89.933MBRL0.66BRL
EQPA3EQTL PARA ON
5.17BRL8.54%−905.468MBRL0.44BRL
TASA3TAURUS ARMASON N2
20.58BRL8.01%1.62BRL
BMKS3BIC MONARK ON
250.00BRL7.45%−3.575MBRL17.88BRL
CGRA3GRAZZIOTIN ON
32.50BRL7.42%−22.17MBRL1.71BRL
RAPT3RANDON PART ON N1
8.95BRL7.21%−262.139MBRL0.62BRL
CXSE3CAIXA SEGURION NM
7.650BRL7.07%−1.835BBRL0.54BRL
WIZS3WIZ S.A. ON NM
8.64BRL6.85%−102.712MBRL0.59BRL
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
2.490BRL6.63%−40MBRL0.16BRL
DIRR3DIRECIONAL ON NM
10.73BRL6.50%−100.147MBRL
JSLG3JSL ON NM
6.15BRL6.32%−32.864MBRL0.38BRL
FLRY3FLEURY ON NM
14.84BRL6.26%−296.141MBRL0.94BRL
KEPL3KEPLER WEBERON
18.93BRL5.79%−46.88MBRL0.43BRL
JBSS3JBS ON ED NM
34.43BRL5.79%−7.396BBRL3.00BRL
UGPA3ULTRAPAR ON NM
13.62BRL5.74%−705.753MBRL0.37BRL
HBOR3HELBOR ON NM
3.24BRL5.70%−6.298MBRL0.18BRL
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
25.18BRL5.70%−1.991BBRL1.45BRL
EUCA3EUCATEX ON N1
15.24BRL5.57%−32.885MBRL0.85BRL
BEEF3MINERVA ON NM
12.46BRL5.52%−583.441MBRL0.69BRL
SAPR3SANEPAR ON N2
3.86BRL5.48%−267.575MBRL0.21BRL
PSSA3PORTO SEGUROON NM
20.28BRL5.31%−844.066MBRL0.99BRL
TRIS3TRISUL ON NM
4.32BRL5.23%−44.994MBRL0.22BRL
MELK3MELNICK ON ED NM
3.88BRL5.01%−68.318MBRL0.28BRL
PORT3WILSON SONS ON EB NM
9.280BRL4.89%−38.468MBRL0.45BRL
JHSF3JHSF PART ON NM
7.16BRL4.87%−269.361MBRL0.34BRL
EVEN3EVEN ON NM
5.65BRL4.79%−171.777MBRL
ALUP3ALUPAR ON N2
9.17BRL4.58%−879.174MBRL0.41BRL
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
53.40BRL4.57%−205.339MBRL2.43BRL
SMTO3SAO MARTINHOON NM
46.03BRL4.41%−187.617MBRL1.19BRL
POSI3POSITIVO TECON NM
7.87BRL4.40%−52.591MBRL0.34BRL
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
9.24BRL4.36%−28.238MBRL0.13BRL
CSAN3COSAN ON NM
18.77BRL4.31%−1.841BBRL0.80BRL
ABEV3AMBEV S/A ON
13.93BRL4.31%−11.115BBRL
NEOE3NEOENERGIA ON NM
18.82BRL4.30%−596MBRL0.44BRL
MRVE3MRV ON NM
9.69BRL4.11%−310.381MBRL
STBP3SANTOS BRP ON NM
7.46BRL4.02%−104.762MBRL0.30BRL
FIQE3UNIFIQUE ON NM
4.370BRL3.95%−70.604MBRL0.13BRL
ENGI3ENERGISA ON N2
14.58BRL3.93%−893.564MBRL0.57BRL
CYRE3CYRELA REALTON NM
14.79BRL3.82%−200.901MBRL0.56BRL
LOGG3LOG COM PROPON NM
23.37BRL3.74%−33.24MBRL0.87BRL
CARD3CSU CARDSYSTON NM
14.03BRL3.53%−16.803MBRL0.73BRL
TECN3TECHNOS ON NM
2.54BRL3.24%
MTRE3MITRE REALTYON ED NM
5.36BRL3.17%−59.733MBRL0.22BRL
CTSA3SANTANENSE ON
1.80BRL3.12%−10KBRL0.05BRL
JALL3JALLESMACHADON NM
9.610BRL3.11%−16MBRL0.14BRL
LIGT3LIGHT S/A ON NM
8.29BRL3.09%−164.332MBRL0.25BRL
VULC3VULCABRAS ON NM
11.58BRL3.08%−86.011MBRL
VBBR3VIBRA ON NM
19.88BRL2.94%−2.761BBRL0.58BRL
FRAS3FRAS-LE ON N1
9.87BRL2.92%−72.569MBRL0.29BRL
GOAU3GERDAU MET ON EDJ N1
10.74BRL2.73%−6.164BBRL2.34BRL
EQTL3EQUATORIAL ON NM
23.46BRL2.71%−1.22BBRL0.64BRL
CSRN3COSERN ON
19.21BRL2.71%−364MBRL0.85BRL
VVEO3VIVEO ON NM
15.760BRL2.66%0.41BRL
MLAS3MULTILASER ON NM
4.850BRL2.65%−125.26MBRL0.12BRL
AMER3AMERICANAS ON NM
23.90BRL2.65%
QUAL3QUALICORP ON NM
11.69BRL2.63%−619.009MBRL1.02BRL
LPSB3LOPES BRASILON NM
2.94BRL2.62%−18.153MBRL0.08BRL
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
51.85BRL2.60%−9.683MBRL1.33BRL
ESPA3ESPACOLASER ON NM
3.360BRL2.50%−34.736MBRL
MILS3MILLS ON NM
7.79BRL2.48%−43.089MBRL0.22BRL
OFSA3OUROFINO S/AON NM
21.83BRL2.47%−35.607MBRL0.54BRL
LVTC3WDC NETWORKSON NM
7.570BRL2.35%−15.006MBRL0.17BRL
ATOM3ATOMPAR ON
2.72BRL2.22%−6.267MBRL0.06BRL
VITT3VITTIA ON NM
11.390BRL2.03%−22.595MBRL0.13BRL
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
19.13BRL2.02%0.23BRL
CBAV3CBA ON NM
15.250BRL1.94%−11.391MBRL0.29BRL
IGTI3IGUATEMI S.AON N1
2.64BRL1.88%−9.969MBRL0.05BRL
ELET3ELETROBRAS ON N1
43.95BRL1.68%0.74BRL
ARZZ3AREZZO CO ON NM
80.77BRL1.67%−32.172MBRL1.36BRL
SEER3SER EDUCA ON NM
8.17BRL1.56%−40.61MBRL
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
13.740BRL1.48%−186.718MBRL0.20BRL
BLAU3BLAU ON NM
23.780BRL1.47%−104.134MBRL0.45BRL
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
3.590BRL1.47%−71.855MBRL0.13BRL
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
8.32BRL1.45%−15.123MBRL
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
23.74BRL1.38%−41.651MBRL0.33BRL
PRNR3PRINER ON NM
6.84BRL1.37%0.09BRL
VAMO3VAMOS ON NM
14.720BRL1.34%−190.806MBRL0.20BRL
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
1.48BRL1.30%−7.151MBRL0.02BRL
CCRO3CCR SA ON NM
13.13BRL1.26%−275.179MBRL
INTB3INTELBRAS ON NM
27.340BRL1.25%−131.15MBRL0.34BRL
BRPR3BR PROPERT ON NM
9.22BRL1.15%−94.723MBRL0.11BRL
ASAI3ASSAI ON NM
16.050BRL1.08%−148MBRL0.17BRL