Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Brazil

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Brazilphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Tỷ lệ cổ tức FWD %
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
PETR3PETROBRAS ON N2
49.65%30.42 BRL1.20%0.36 BRL
Sức mua mạnh
10.518M319.97M BRL378.654B BRL2.1813.95 BRL45.149KNăng lượng Mỏ
MRFG3MARFRIG ON NM
33.60%6.69 BRL0.60%0.04 BRL
Mua
12.254M81.977M BRL4.413B BRL1.066.29 BRL32.534KHàng tiêu dùng không lâu bền
BRKM3BRASKEM ON N1
31.49%23.94 BRL3.41%0.79 BRL
Mua
25.3K605.682K BRL19.036B BRL−5.07 BRL8.668KCông nghiệp Chế biến
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
26.40%22.99 BRL3.61%0.80 BRL
Mua
69.4K1.596M BRL3.709B BRL5.584.12 BRLCông ty dịch vụ công cộng
AGRO3BRASILAGRO ON NM
23.17%22.68 BRL0.40%0.09 BRL
Bán
747.8K16.96M BRL2.241B BRL39.530.58 BRLCông nghiệp Chế biến
BMKS3BIC MONARK ON
17.51%329.99 BRL−1.50%−5.01 BRL
Mua
3990 BRL150.063M BRL5.7157.77 BRLKhách hàng Lâu năm
EQPA3EQTL PARA ON
14.30%6.30 BRL3.28%0.20 BRL
Sức mua mạnh
5.9K37.17K BRL13.916B BRL8.940.70 BRLCông ty dịch vụ công cộng
ALLD3ALLIED ON NM
14.02%6.800 BRL1.64%0.110 BRL
Mua
43.3K294.44K BRL633.9M BRLDịch vụ Công nghệ
GGBR3GERDAU ON N1
13.87%21.80 BRL2.06%0.44 BRL
Mua
49.8K1.086M BRL41.75B BRL3.276.62 BRLKhoáng sản phi năng lượng
CMIN3CSNMINERACAOON N2
13.86%4.670 BRL4.47%0.200 BRL
Sức mua mạnh
11.129M51.971M BRL25.476B BRL9.390.50 BRL7.366KKhoáng sản phi năng lượng
ATOM3ATOMPAR ON
13.35%2.40 BRL1.69%0.04 BRL
Bán
24.2K58.08K BRL57.132M BRL16.080.15 BRLTài chính
WHRL3WHIRLPOOL ON
12.79%4.51 BRL1.35%0.06 BRL
Mua
9004.059K BRL6.849B BRL18.690.24 BRLKhách hàng Lâu năm
REDE3REDE ENERGIAON
12.49%5.90 BRL2.61%0.15 BRL
Mua
2.9K17.11K BRL12.451B BRL9.340.63 BRL8.889KCông ty dịch vụ công cộng
CPLE3COPEL ON N2
11.96%6.73 BRL0.45%0.03 BRL
Bán
2.266M15.253M BRL19.699B BRL17.140.39 BRL6.029KCông ty dịch vụ công cộng
JBSS3JBS ON NM
11.93%16.77 BRL2.19%0.36 BRL
Theo dõi
13.816M231.696M BRL37.198B BRL4.203.99 BRL260KHàng tiêu dùng không lâu bền
CEBR3CEB ON
11.74%12.70 BRL2.01%0.25 BRL
Sức mua mạnh
5.3K67.31K BRL917.976M BRL4.662.72 BRLCông ty dịch vụ công cộng
KEPL3KEPLER WEBERON
11.13%8.37 BRL−0.36%−0.03 BRL
Mua
2.337M19.561M BRL1.504B BRL2.341.96 BRLSản xuất Chế tạo
AURE3AUREN ON NM
10.67%14.060 BRL−0.57%−0.080 BRL
Theo dõi
5.725M80.495M BRL14.06B BRL4.832.91 BRLCông ty dịch vụ công cộng
CGRA3GRAZZIOTIN ON
10.38%29.10 BRL1.04%0.30 BRL
Theo dõi
4.2K122.22K BRL561.958M BRL5.305.49 BRL2.827KBán Lẻ
EPAR3EMBPAR S/A ON
9.94%12.500 BRL−0.48%−0.060 BRL
Mua
1.2K15K BRL185.757M BRL2.644.74 BRLSản xuất Chế tạo
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
9.41%30.99 BRL1.54%0.47 BRL
Bán
8.484M262.904M BRL61.877B BRL9.243.35 BRL223Tài chính
GOAU3GERDAU MET ON N1
9.20%11.20 BRL2.19%0.24 BRL
Sức mua mạnh
190.9K2.138M BRL11.84B BRL3.073.65 BRLKhoáng sản phi năng lượng
MELK3MELNICK ON NM
8.84%4.15 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
136.4K566.06K BRL832.01M BRL10.420.41 BRLDịch vụ Công nghiệp
RANI3IRANI ON NM
8.64%8.61 BRL2.87%0.24 BRL
Sức mua mạnh
1.417M12.196M BRL2.101B BRL6.081.42 BRL2.362KCông nghiệp Chế biến
TASA3TAURUS ARMASON N2
8.52%15.20 BRL1.20%0.18 BRL
Sức mua mạnh
19.9K302.48K BRL1.918B BRL5.222.91 BRL3.5KCông nghệ Điện tử
RAPT3RANDON PART ON N1
8.36%9.38 BRL0.86%0.08 BRL
Sức mua mạnh
12.3K115.374K BRL3.257B BRL6.641.41 BRL15.95KSản xuất Chế tạo
CXSE3CAIXA SEGURION NM
8.26%10.450 BRL0.10%0.010 BRL
Mua
1.82M19.021M BRL31.35B BRL9.691.08 BRLTài chính
BAZA3AMAZONIA ON
8.18%68.00 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
1.9K129.2K BRL3.812B BRL3.2021.27 BRL2.867KTài chính
LAVV3LAVVI ON NM
7.81%6.620 BRL−0.45%−0.030 BRL
Mua
376.6K2.493M BRL1.31B BRL10.830.61 BRLTài chính
POSI3POSITIVO TECON NM
7.52%6.84 BRL0.29%0.02 BRL
Mua
4.136M28.292M BRL956.022M BRL3.392.02 BRL4KCông nghệ Điện tử
LEVE3METAL LEVE ON NM
7.17%41.66 BRL0.29%0.12 BRL
Mua
284.4K11.848M BRL5.345B BRL8.514.90 BRL7.514KSản xuất Chế tạo
PTBL3PORTOBELLO ON NM
7.09%7.00 BRL5.42%0.36 BRL
Mua
2.485M17.392M BRL941.108M BRL6.451.09 BRLSản xuất Chế tạo
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
7.01%30.01 BRL0.44%0.13 BRL
Bán
2.607M78.242M BRL34.579B BRLCông ty dịch vụ công cộng
SAPR3SANEPAR ON N2
6.83%4.09 BRL2.25%0.09 BRL
Sức mua mạnh
557.2K2.279M BRL6.282B BRL5.240.78 BRL6.199KCông ty dịch vụ công cộng
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
6.68%35.33 BRL2.64%0.91 BRL
Theo dõi
1.935M68.367M BRL7.879B BRL7.664.67 BRL5.22KCông nghiệp Chế biến
FLRY3FLEURY ON NM
6.40%15.70 BRL−0.95%−0.15 BRL
Theo dõi
5.387M84.57M BRL6.087B BRL18.330.86 BRL20.8KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CBAV3CBA ON NM
6.23%5.550 BRL6.32%0.330 BRL
Mua
5.078M28.184M BRL3.307B BRL6.260.89 BRLKhoáng sản phi năng lượng
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
6.10%23.29 BRL0.09%0.02 BRL
Mua
3.37M78.487M BRL12.932B BRL13.491.73 BRL3.337KCông ty dịch vụ công cộng
NEOE3NEOENERGIA ON NM
6.05%16.13 BRL0.19%0.03 BRL
Mua
1.587M25.59M BRL19.579B BRL4.153.89 BRLCông ty dịch vụ công cộng
MTRE3MITRE REALTYON NM
5.90%5.78 BRL1.40%0.08 BRL
Mua
1.326M7.664M BRL611.378M BRL13.210.44 BRLTài chính
DXCO3DEXCO ON NM
5.78%8.86 BRL0.11%0.01 BRL
Mua
5.264M46.635M BRL7.036B BRL10.340.86 BRL15.236KSản xuất Chế tạo
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
5.74%12.79 BRL−0.47%−0.06 BRL
Mua
2.275M29.092M BRL1.949B BRL18.920.68 BRL17KSản xuất Chế tạo
LAND3TERRASANTAPAON NM
5.70%23.750 BRL1.71%0.400 BRL
Bán
67.1K1.594M BRL2.285B BRL15.761.51 BRLTài chính
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
5.56%3.30 BRL0.92%0.03 BRL
Mua
103.2K340.56K BRL136.972M BRL−0.90 BRL4.24KVận chuyển
FIQE3UNIFIQUE ON NM
5.50%3.860 BRL2.66%0.100 BRL
Sức mua mạnh
134.1K517.626K BRL1.398B BRL11.040.35 BRLTruyền thông
BEEF3MINERVA ON NM
5.42%10.36 BRL2.17%0.22 BRL
Mua
13.905M144.051M BRL6.053B BRL9.201.13 BRL21KDịch vụ Phân phối
LIGT3LIGHT S/A ON NM
5.41%4.69 BRL0.21%0.01 BRL
Mua
6.739M31.604M BRL1.747B BRL−14.65 BRL4.475KCông ty dịch vụ công cộng
JSLG3JSL ON NM
5.37%8.42 BRL0.24%0.02 BRL
Mua
274.4K2.31M BRL2.397B BRL12.170.69 BRLVận chuyển
ABEV3AMBEV S/A ON
5.27%14.46 BRL1.54%0.22 BRL
Theo dõi
26.641M385.232M BRL227.738B BRL15.540.94 BRL52KHàng tiêu dùng không lâu bền
CTSA3SANTANENSE ON
5.21%4.17 BRL6.65%0.26 BRL
Mua
98.2K409.494K BRL86.177M BRL−1.24 BRLCông nghiệp Chế biến
CSAN3COSAN ON NM
5.18%16.53 BRL7.90%1.21 BRL
Sức mua mạnh
18.989M313.891M BRL30.878B BRL−0.13 BRL53.498KCông ty dịch vụ công cộng
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
5.14%46.42 BRL3.16%1.42 BRL
Sức mua mạnh
8.92M414.071M BRL60.907B BRL3.3413.93 BRL42KCông nghiệp Chế biến
VBBR3VIBRA ON NM
4.93%17.37 BRL2.60%0.44 BRL
Sức mua mạnh
16.518M286.919M BRL19.366B BRL15.051.15 BRL3.364KBán Lẻ
BMEB3MERC BRASIL ON N1
4.92%11.52 BRL3.69%0.41 BRL
Sức mua mạnh
4004.608K BRL1.15B BRL5.472.11 BRLTài chính
MLAS3MULTILASER ON NM
4.86%2.530 BRL−1.56%−0.040 BRL
Mua
3.523M8.914M BRL2.056B BRL−0.52 BRLCông nghệ Điện tử
WIZC3WIZ CO ON NM
4.81%5.920 BRL2.07%0.120 BRL
Mua
467.4K2.767M BRL946.651M BRL8.370.71 BRL2.518KTài chính
PORT3WILSON SONS ON NM
4.33%10.840 BRL2.17%0.230 BRL
Sức mua mạnh
1.611M17.46M BRL4.759B BRL17.740.62 BRLVận chuyển
USIM3USIMINAS ON N1
4.15%7.21 BRL1.41%0.10 BRL
Theo dõi
367.4K2.649M BRL8.963B BRL9.880.73 BRLKhoáng sản phi năng lượng
LOGG3LOG COM PROPON NM
4.05%22.66 BRL1.43%0.32 BRL
Sức mua mạnh
687.1K15.57M BRL2.29B BRL5.344.26 BRLTài chính
JOPA3JOSAPAR ON
3.91%21.00 BRL−3.27%−0.71 BRL
Bán
1.2K25.2K BRL223.965M BRL7.822.69 BRLCông nghiệp Chế biến
MRVE3MRV ON NM
3.68%10.75 BRL0.47%0.05 BRL
Mua
10.006M107.56M BRL5.201B BRL−0.50 BRLTài chính
GEPA3GER PARANAP ON
3.53%23.00 BRL−9.80%−2.50 BRL
Bán
4009.2K BRL2.275B BRL313Công ty dịch vụ công cộng
PRNR3PRINER ON NM
3.47%8.57 BRL−1.27%−0.11 BRL
Mua
302.6K2.593M BRL328.979M BRL14.600.59 BRLDịch vụ Công nghiệp
EVEN3EVEN ON NM
3.43%6.51 BRL0.15%0.01 BRL
Mua
978.2K6.368M BRL1.316B BRL9.560.70 BRLTài chính
LIPR3ELETROPAR ON
3.41%72.40 BRL0.42%0.30 BRL
Sức mua mạnh
60043.44K BRL851.778M BRL31.532.30 BRLCông ty dịch vụ công cộng
PSSA3PORTO SEGUROON NM
3.13%23.89 BRL0.50%0.12 BRL
Mua
2.307M55.102M BRL15.366B BRL11.922.00 BRL12.716KTài chính
VITT3VITTIA ON NM
3.07%10.750 BRL−1.74%−0.190 BRL
Bán
858.6K9.23M BRL1.538B BRL10.391.03 BRL1.195KCông nghiệp Chế biến
ENGI3ENERGISA ON N2
3.03%12.95 BRL2.37%0.30 BRL
Mua
12.4K160.58K BRL19.89B BRL12.091.08 BRL16.676KCông ty dịch vụ công cộng
SMTO3SAO MARTINHOON NM
3.02%37.50 BRL1.76%0.65 BRL
Mua
1.408M52.796M BRL12.989B BRL11.923.14 BRLCông nghiệp Chế biến
BOAS3BOA VISTA ON NM
2.97%7.720 BRL0.39%0.030 BRL
Sức mua mạnh
765.3K5.908M BRL4.112B BRL14.700.53 BRLDịch vụ Công nghệ
TUPY3TUPY ON NM
2.95%25.17 BRL−0.36%−0.09 BRL
Mua
582.8K14.669M BRL3.629B BRL6.363.99 BRLSản xuất Chế tạo
UGPA3ULTRAPAR ON NM
2.85%18.00 BRL1.98%0.35 BRL
Sức mua mạnh
11.043M198.77M BRL19.628B BRL12.291.47 BRL9.92KBán Lẻ
HBOR3HELBOR ON NM
2.84%3.22 BRL3.54%0.11 BRL
Sức mua mạnh
759.3K2.445M BRL427.275M BRL9.130.35 BRLTài chính
FRAS3FRAS-LE ON N1
2.83%12.41 BRL0.32%0.04 BRL
Mua
199.7K2.478M BRL3.314B BRL12.201.02 BRLSản xuất Chế tạo
CRPG3CRISTAL ON
2.80%55.00 BRL9.78%4.90 BRL
Mua
60033K BRL1.289B BRL16.133.41 BRLCông nghiệp Chế biến
ARZZ3AREZZO CO ON NM
2.77%75.65 BRL−0.43%−0.33 BRL
Mua
1.962M148.433M BRL8.354B BRL21.773.54 BRL7.45KHàng tiêu dùng không lâu bền
TECN3TECHNOS ON NM
2.73%3.00 BRL0.00%0.00 BRL
Theo dõi
350K1.05M BRL200.707M BRL4.990.65 BRLKhách hàng Lâu năm
TRIS3TRISUL ON NM
2.70%5.08 BRL2.21%0.11 BRL
Mua
1.491M7.575M BRL932.184M BRL10.810.47 BRLKhách hàng Lâu năm
CYRE3CYRELA REALTON NM
2.66%19.20 BRL1.32%0.25 BRL
Sức mua mạnh
8.609M165.297M BRL7.382B BRL9.022.13 BRLTài chính
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
2.66%10.09 BRL1.10%0.11 BRL
Mua
131.7K1.329M BRL942.263M BRLTài chính
CGAS3COMGAS ON
2.66%116.00 BRL5.44%5.99 BRL
Theo dõi
20023.2K BRL15.709B BRL8.4913.67 BRLCông ty dịch vụ công cộng
RDNI3RNI ON NM
2.65%5.44 BRL0.93%0.05 BRL
Mua
9.1K49.504K BRL229.585M BRL11.380.48 BRLTài chính
OFSA3OUROFINO S/AON NM
2.64%24.10 BRL3.21%0.75 BRL
Bán
21.4K515.74K BRL1.3B BRL11.652.07 BRLCông nghệ Sức khỏe
RECV3PETRORECSA ON NM
2.49%17.840 BRL2.47%0.430 BRL
Theo dõi
2.413M43.053M BRL5.229B BRL5.393.31 BRLNăng lượng Mỏ
VVEO3VIVEO ON NM
2.44%17.830 BRL−0.94%−0.170 BRL
Mua
239.8K4.276M BRL5.102B BRL25.360.70 BRL6KDịch vụ Phân phối
CCRO3CCR SA ON NM
2.33%14.15 BRL2.09%0.29 BRL
Sức mua mạnh
7.84M110.937M BRL28.583B BRL21.820.65 BRL18.086KVận chuyển
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
2.33%22.30 BRL−0.80%−0.18 BRL
Mua
7.23M161.233M BRL12.784B BRL2.459.09 BRL440Tài chính
JALL3JALLESMACHADON NM
2.18%8.150 BRL3.16%0.250 BRL
Sức mua mạnh
638.6K5.205M BRL2.402B BRL2.792.93 BRLCông nghiệp Chế biến
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
2.14%3.210 BRL0.00%0.000 BRL
Mua
385.4K1.237M BRL1.178B BRL80.650.04 BRLDịch vụ Khách hàng
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
2.11%7.600 BRL0.00%0.000 BRL
Mua
593.1K4.508M BRL1.552B BRL10.280.77 BRLTài chính
VAMO3VAMOS ON NM
2.05%13.620 BRL1.19%0.160 BRL
Mua
9.031M123.001M BRL13.857B BRL18.990.72 BRL2.827KTài chính
IGTI3IGUATEMI S.AON N1
1.97%2.66 BRL1.53%0.04 BRL
Sức mua mạnh
634.8K1.689M BRL4.716B BRL50.090.05 BRL636Tài chính
CURY3CURY S/A ON NM
1.87%14.45 BRL2.56%0.36 BRL
Sức mua mạnh
4.101M59.264M BRL4.218B BRL11.661.24 BRLTài chính
QUAL3QUALICORP ON NM
1.68%4.71 BRL0.43%0.02 BRL
Mua
10.053M47.352M BRL1.308B BRL37.000.13 BRL2.532KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
1.64%14.220 BRL1.86%0.260 BRL
Sức mua mạnh
439.7K6.253M BRL1.264B BRL15.270.93 BRL700Dịch vụ Công nghệ
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
1.37%26.54 BRL0.95%0.25 BRL
Sức mua mạnh
3.04M80.674M BRL6.269B BRL17.721.50 BRL4.43KKhách hàng Lâu năm
INTB3INTELBRAS ON NM
1.33%25.260 BRL−2.09%−0.540 BRL
Bán
4.569M115.421M BRL8.275B BRL16.131.57 BRLDịch vụ Công nghệ
BRIT3BRISANET ON NM
1.27%2.55 BRL3.24%0.08 BRL
Mua
757.1K1.931M BRL1.145B BRL14.890.17 BRLTruyền thông
EQTL3EQUATORIAL ON NM
1.24%28.16 BRL0.75%0.21 BRL
Theo dõi
13.072M368.113M BRL31.434B BRL32.640.87 BRLCông ty dịch vụ công cộng
SBFG3GRUPO SBF ON NM
1.24%10.99 BRL3.29%0.35 BRL
Mua
3.345M36.766M BRL2.677B BRL14.560.78 BRLBán Lẻ