Cổ phiếu có mức biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

, Oscar Wilde đã từng nói: Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi - Cổ phiếu Brazil này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
IGBR3IGB S/A ON
38.99BRL44.51%12.01BRL
Sức mua mạnh
33.1K1.291M33.738MBRLKhách hàng Lâu năm
CTSA3SANTANENSE ON
1.75BRL1.16%0.02BRL
Theo dõi
56.3K98.525K136.871MBRL7.100.24BRLCông nghiệp Chế biến
PNVL3DIMED ON NM
11.45BRL8.84%0.93BRL
Mua
1.612M18.455M1.564BBRL19.700.53BRL8.646KCông nghệ Sức khỏe
KEPL3KEPLER WEBERON
20.95BRL9.46%1.81BRL
Sức mua mạnh
1.024M21.442M1.72BBRL3.631.76BRLSản xuất Chế tạo
TCNO3TECNOSOLO ON
1.60BRL2.56%0.04BRL
Bán
42.1K67.36K8.706MBRL−0.10BRLDịch vụ Công nghiệp
MNDL3MUNDIAL ON
19.71BRL−4.78%−0.99BRL
Bán
3.5K68.985K51.325MBRL−230.95BRLKhách hàng Lâu năm
VIIA3VIA ON NM
3.22BRL6.27%0.19BRL
Mua
68.749M221.373M4.842BBRL−0.29BRLBán Lẻ
IFCM3INFRACOMM ON NM
4.550BRL2.25%0.100BRL
Bán
1.209M5.501M1.253BBRL−0.38BRLDịch vụ Phân phối
TRAD3TC ON NM
5.980BRL7.75%0.430BRL
Mua
4.869M29.117M1.563BBRL1261.360.00BRLDịch vụ Công nghệ
LVTC3WDC NETWORKSON NM
7.080BRL5.67%0.380BRL
Bán
581.1K4.114M433.243MBRL6.181.08BRL315Dịch vụ Phân phối
DOTZ3DOTZ SA ON NM
3.220BRL−9.30%−0.330BRL
Theo dõi
57.6K185.472K468.843MBRL−0.62BRL452Dịch vụ Công nghệ
OSXB3OSX BRASIL ON NM
7.00BRL−4.50%−0.33BRL
Mua
17.1K119.7K23.075MBRL0.1938.93BRLDịch vụ Công nghiệp
DESK3DESKTOP ON NM
9.630BRL−7.67%−0.800BRL
Bán Mạnh
700.4K6.745M909.287MBRL30.180.35BRLTruyền thông
AVLL3ALPHAVILLE ON NM
19.900BRL10.56%1.900BRL
Bán Mạnh
2.9K57.71K403.484MBRLTài chính
PTNT3PETTENATI ON
12.70BRL−1.85%−0.24BRL
Theo dõi
7.5K95.25K375.735MBRL8.831.47BRL1.745KCông nghiệp Chế biến
NEXP3NEXPE ON NM
0.660BRL−5.71%−0.040BRL1.109M731.676K92.532MBRL−0.96BRLTài chính
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
8.530BRL4.66%0.380BRL
Bán
1.931M16.469M1.14BBRL−0.21BRLVận chuyển
BIOM3BIOMM ON MA
10.15BRL−5.23%−0.56BRL
Bán Mạnh
6.8K69.02K787.489MBRL−1.19BRL148Công nghệ Sức khỏe
AMAR3LOJAS MARISAON NM
2.54BRL5.83%0.14BRL
Mua
7.497M19.042M822.399MBRL−0.25BRLBán Lẻ
MODL3MODALMAIS ON N2
2.880BRL2.49%0.070BRL
Bán
4.1K11.808K1.807BBRL5.580.50BRLTài chính
EUCA3EUCATEX ON N1
15.28BRL−1.67%−0.26BRL
Mua
10.2K155.856K1.123BBRL3.354.64BRLSản xuất Chế tạo
ALLD3ALLIED ON NM
13.340BRL1.14%0.150BRL
Mua
89.2K1.19M1.23BBRL4.443.13BRLDịch vụ Công nghệ
HAGA3HAGA S/A ON
3.32BRL0.30%0.01BRL
Bán
16.8K55.776K26.378MBRL4.910.67BRLKhách hàng Lâu năm
RSID3ROSSI RESID ON NM
2.63BRL5.62%0.14BRL
Bán
103.1K271.153K57.574MBRL−15.39BRLTài chính
BOAS3BOA VISTA ON NM
6.840BRL−3.93%−0.280BRL
Bán Mạnh
787.1K5.384M3.787BBRL19.640.36BRLDịch vụ Công nghệ
BRIT3BRISANET ON NM
2.36BRL−7.45%−0.19BRL
Bán Mạnh
967.8K2.284M1.145BBRL12.060.21BRLTruyền thông
EPAR3EMBPAR S/A ON
13.510BRL−5.52%−0.790BRL
Bán Mạnh
4.6K62.146K212.506MBRL2.884.97BRLSản xuất Chế tạo
MATD3MATER DEI ON NM
10.02BRL6.71%0.63BRL
Bán
461.3K4.622M3.334BBRL17.390.55BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
3.670BRL4.86%0.170BRL
Theo dõi
299.2K1.098M1.336BBRL16.110.22BRLDịch vụ Khách hàng
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
8.84BRL3.63%0.31BRL
Mua
1.309M11.567M1.598BBRL34.550.25BRLBán Lẻ
BLUT3B TECH EQI ON
1.08BRL1.89%0.02BRL
Theo dõi
71.6K77.328K14.054MBRLKhoáng sản phi năng lượng
BMKS3BIC MONARK ON
233.00BRL−6.80%−17.00BRL
Mua
2466113.688MBRL14.1117.72BRLKhách hàng Lâu năm
SULA3SUL AMERICA ON N2
8.81BRL0.92%0.08BRL
Theo dõi
4.2K37.002K10.629BBRL11.620.76BRL960Tài chính
RDOR3REDE D OR ON NM
34.990BRL3.46%1.170BRL
Theo dõi
7.49M262.089M66.675BBRL47.490.72BRL67.285KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DASA3DASA ON NM
19.11BRL3.19%0.59BRL
Bán
287.5K5.494M10.38BBRL−0.32BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BIDI3BANCO INTER ON N2
4.46BRL−5.51%−0.26BRL
Bán
1.392M6.209M12.305BBRLTài chính
DMVF3D1000VFARMA ON NM
4.14BRL6.43%0.25BRL
Bán
60K248.4K196.845MBRL99.490.04BRL3.536KDịch vụ Phân phối
RDNI3RNI ON NM
7.79BRL2.23%0.17BRL
Bán
17.8K138.662K321.587MBRL37.990.20BRL296Tài chính
SLED3SARAIVA LIVRON N2
12.81BRL−6.36%−0.87BRL
Bán Mạnh
1.3K16.653K15.431MBRL0.5425.49BRL470Bán Lẻ
CEBR3CEB ON
15.00BRL7.14%1.00BRL
Mua
6009K987.226MBRL0.1717.35BRLCông ty dịch vụ công cộng
NINJ3GETNINJAS ON NM
3.810BRL4.96%0.180BRL
Bán
248.5K946.785K182.315MBRL−0.87BRL237Dịch vụ Thương mại
AMBP3AMBIPAR ON NM
31.09BRL2.61%0.79BRL
Bán
1.087M33.789M3.422BBRL23.741.28BRLDịch vụ Thương mại
CARD3CSU CARDSYSTON NM
13.44BRL−1.47%−0.20BRL
Bán
368.9K4.958M561.204MBRL8.871.54BRL6.2KDịch vụ Thương mại
KRSA3KORA SAUDE ON NM
3.500BRL0.00%0.000BRL
Theo dõi
326.9K1.144M2.7BBRL−0.06BRLTài chính
HBRE3HBR REALTY ON NM
5.700BRL−3.55%−0.210BRL
Bán
11.7K66.69K609.847MBRL3.931.50BRLTài chính
TUPY3TUPY ON NM
22.64BRL4.62%1.00BRL
Sức mua mạnh
932.2K21.105M3.12BBRL10.652.05BRLSản xuất Chế tạo
ANIM3ANIMA ON NM
5.47BRL2.05%0.11BRL
Theo dõi
1.883M10.302M2.135BBRL−0.15BRLHỗn hợp
SGPS3SPRINGS ON NM
3.21BRL−4.46%−0.15BRL
Bán Mạnh
42.4K136.104K168MBRL−3.07BRL9.151KKhách hàng Lâu năm
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
10.980BRL2.23%0.240BRL
Mua
4.993M54.823M6.117BBRL−0.41BRLCông ty dịch vụ công cộng
POSI3POSITIVO TECON NM
7.71BRL0.92%0.07BRL
Bán
3.144M24.239M1.068BBRL5.071.51BRL4KCông nghệ Điện tử
SHOW3TIME FOR FUNON NM
3.99BRL3.64%0.14BRL
Mua
178.2K711.018K259.539MBRL−0.95BRLDịch vụ Khách hàng
OIBR3OI ON N1
0.69BRL2.99%0.02BRL
Bán
78.5M54.165M4.512BBRL−1.51BRL39.052KTruyền thông
CSRN3COSERN ON
22.00BRL6.02%1.25BRL
Sức mua mạnh
70015.4K3.401BBRL6.193.35BRLCông ty dịch vụ công cộng
INEP3INEPAR ON
0.87BRL1.16%0.01BRL
Bán
1.036M901.059K149.738MBRL0.117.72BRLSản xuất Chế tạo
SQIA3SINQIA ON NM
19.05BRL1.22%0.23BRL
Mua
975.8K18.589M1.635BBRL52.470.36BRLDịch vụ Công nghệ
QUAL3QUALICORP ON NM
11.25BRL0.18%0.02BRL
Bán
2.432M27.354M3.118BBRL9.651.16BRL2.821KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MRVE3MRV ON NM
9.76BRL3.83%0.36BRL
Bán
9.272M90.499M4.542BBRL6.161.53BRLTài chính
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
9.35BRL0.54%0.05BRL
Mua
491.4K4.595M867.229MBRL4.152.24BRLTài chính
TEND3TENDA ON NM
4.99BRL1.42%0.07BRL
Bán
2.302M11.486M473.374MBRL−1.99BRL13.895KTài chính
RECV3PETRORECSA ON NM
29.320BRL4.34%1.220BRL
Sức mua mạnh
1.455M42.661M6.984BBRL11.572.44BRLNăng lượng Mỏ
ALPA3ALPARGATAS ON N1
17.90BRL0.00%0.00BRL
Bán
6.3K112.77K13.045BBRL17.381.03BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
CVCB3CVC BRASIL ON NM
10.82BRL−4.25%−0.48BRL
Bán
13.518M146.264M2.542BBRL−2.62BRLDịch vụ Khách hàng
CBAV3CBA ON NM
15.770BRL2.40%0.370BRL
Mua
3.111M49.062M9.176BBRL7.062.18BRLKhoáng sản phi năng lượng
AGXY3AGROGALAXY ON NM
10.470BRL4.18%0.420BRL
Sức mua mạnh
52.2K546.534K1.683BBRL12.130.84BRL1.6KDịch vụ Phân phối
JFEN3JOAO FORTES ON
0.89BRL0.00%0.00BRL
Bán
97.4K86.686K93.631MBRL−1.80BRLKhách hàng Lâu năm
AMER3AMERICANAS ON NM
21.89BRL−4.33%−0.99BRL
Bán
14.187M310.545M20.628BBRL46.470.49BRLBán Lẻ
RRRP33R PETROLEUMON NM
46.600BRL3.10%1.400BRL
Sức mua mạnh
4.252M198.153M9.157BBRL−1.18BRL287Năng lượng Mỏ
APER3ALPER S.A. ON NM
31.50BRL−3.96%−1.30BRL
Bán Mạnh
94.8K2.986M497.927MBRL109.080.31BRLTài chính
ESPA3ESPACOLASER ON NM
3.090BRL−3.13%−0.100BRL
Bán Mạnh
4.277M13.217M779.111MBRL4.320.74BRLDịch vụ Khách hàng
BPAC3BTGP BANCO ON N2
13.38BRL1.67%0.22BRL
Bán
6K80.28K81.51BBRLTài chính
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
2.490BRL3.32%0.080BRL
Bán
495.1K1.233M492.253MBRL3.660.66BRLTài chính
LEVE3METAL LEVE ON NM
24.03BRL1.61%0.38BRL
Theo dõi
214.3K5.15M3.034BBRL5.384.39BRL7.395KSản xuất Chế tạo
ROMI3ROMI ON NM
14.33BRL2.28%0.32BRL
Mua
504.6K7.231M1.027BBRL4.812.91BRLSản xuất Chế tạo
LWSA3LOCAWEB ON NM
6.74BRL1.66%0.11BRL
Theo dõi
10.062M67.819M3.911BBRL−0.00BRLDịch vụ Công nghệ
VLID3VALID ON NM
11.15BRL2.29%0.25BRL
Mua
635.4K7.085M881.579MBRL18.860.58BRLDịch vụ Thương mại
LPSB3LOPES BRASILON NM
3.12BRL2.97%0.09BRL
Theo dõi
530.9K1.656M441.002MBRL10.340.29BRL555Dịch vụ Thương mại
PORT3WILSON SONS ON EB NM
9.350BRL−3.01%−0.290BRL
Mua
972K9.088M4.224BBRL19.590.49BRLVận chuyển
RENT3LOCALIZA ON NM
56.90BRL2.95%1.63BRL
Sức mua mạnh
5.046M287.123M41.574BBRL20.102.76BRL12.223KTài chính
HAPV3HAPVIDA ON NM
6.71BRL−0.15%−0.01BRL
Bán
54.595M366.332M47.962BBRL51.650.13BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FRAS3FRAS-LE ON N1
9.84BRL−1.40%−0.14BRL
Bán
594.5K5.85M2.665BBRL11.960.83BRLSản xuất Chế tạo
PTBL3PORTOBELLO ON NM
8.59BRL2.75%0.23BRL
Mua
370.5K3.183M1.124BBRL5.571.50BRLSản xuất Chế tạo
DMMO3DOMMO ON
1.38BRL1.47%0.02BRL
Mua
13.665M18.857M693.172MBRL7.310.19BRLNăng lượng Mỏ
FRTA3POMIFRUTAS ON NM
3.25BRL−4.97%−0.17BRL
Bán
1K3.25K7.023MBRL−3.99BRLCông nghiệp Chế biến
MBLY3MOBLY ON NM
3.280BRL−2.67%−0.090BRL
Bán
600.6K1.97M358.871MBRL−0.80BRLDịch vụ Công nghệ
BLAU3BLAU ON NM
23.750BRL1.50%0.350BRL
Theo dõi
181.9K4.32M4.198BBRL13.821.69BRL1.4KCông nghệ Sức khỏe
DXCO3DEXCO ON NM
11.38BRL2.52%0.28BRL
Bán
4.785M54.457M8.153BBRL4.622.41BRL14.228KSản xuất Chế tạo
RADL3RAIADROGASILON NM
19.23BRL1.96%0.37BRL
Theo dõi
6.25M120.178M31.065BBRL43.530.44BRL50.573KBán Lẻ
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
24.67BRL1.77%0.43BRL
Theo dõi
967.1K23.858M5.725BBRL16.821.44BRL3.846KKhách hàng Lâu năm
ONCO3ONCOCLINICASON NM
6.030BRL−1.63%−0.100BRL
Bán
1.754M10.576M2.863BBRL−0.69BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SBFG3GRUPO SBF ON NM
23.25BRL−0.21%−0.05BRL
Bán
1.204M27.995M5.662BBRL11.162.27BRLBán Lẻ
EVEN3EVEN ON NM
5.37BRL0.00%0.00BRL
Bán
1.06M5.693M1.096BBRL4.791.12BRLKhách hàng Lâu năm
NGRD3NEOGRID ON NM
2.24BRL−2.61%−0.06BRL
Bán
593.4K1.329M544.492MBRL44.750.05BRLDịch vụ Công nghệ
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
25.29BRL2.64%0.65BRL
Mua
1.535M38.808M8.32BBRL16.521.50BRL15.596KHàng tiêu dùng không lâu bền
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
11.070BRL1.56%0.170BRL
Bán
3.383M37.446M8.554BBRL24.140.45BRLDịch vụ Công nghệ
EQPA3EQTL PARA ON
5.40BRL3.85%0.20BRL
Theo dõi
6.3K34.02K11.509BBRL11.200.46BRLCông ty dịch vụ công cộng
JALL3JALLESMACHADON NM
10.090BRL2.85%0.280BRL
Sức mua mạnh
771.6K7.785M2.891BBRL8.351.17BRLCông nghiệp Chế biến
MOVI3MOVIDA ON NM
17.01BRL2.22%0.37BRL
Sức mua mạnh
2.525M42.952M6.013BBRL5.672.93BRL4.553KTài chính
PETZ3PETZ ON NM
11.62BRL−1.86%−0.22BRL
Bán
10.246M119.056M5.446BBRL68.280.17BRLCông nghiệp Chế biến
ARML3ARMAC ON NM
12.820BRL−0.47%−0.060BRL
Bán
615.7K7.893M4.453BBRL56.840.23BRL3.418KTài chính
ETER3ETERNIT ON NM
13.57BRL2.34%0.31BRL
Mua
625.4K8.487M819.028MBRL3.044.36BRL1.647KKhoáng sản phi năng lượng