ROMI ON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROMI3 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của ROMI ON NM trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của ROMI3 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là -0.05 BRL trong khi ước tính là 0.08 BRL, gây bất ngờ đến -157.14%. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.02 BRL còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 203.50 M BRL. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của ROMI3 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên