GRUPO ROTOPLAS SAB DE CVGRUPO ROTOPLAS SAB DE CVGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV

GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGUA nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 3.38 B MXN mặc dù con số ước tính là 3.06 B MXN. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của AGUA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên