GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGUA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV

Doanh thu của GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV trong năm ngoái lên tới 12.15 B MXN, phần lớn trong số đó — 12.34 B MXN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Individual Solutions, năm trước mang lại 10.43 B MXN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Mexico — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV 6.40 B MXN, và năm trước đó — 5.67 B MXN.

Theo nguồn
Theo quốc gia