GRUPO ROTOPLAS SAB DE CVGRUPO ROTOPLAS SAB DE CVGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV

GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGUA nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV.

Tỷ lệ giá trên doanh số của AGUA là 1.12. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 8.70. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 3.48 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: MXN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ