TELEFONICA SATELEFONICA SATELEFONICA SA

TELEFONICA SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEF1/N nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TELEFONICA SA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của TEF1/N trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 1.79 MXN trong khi ước tính là 1.61 MXN, gây bất ngờ đến 11.11%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 181.32 B MXN mặc dù con số ước tính là 180.89 B MXN. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 1.77 MXN còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 197.07 B MXN. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của TEF1/N trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên