TELEFONICA SATELEFONICA SATELEFONICA SA

TELEFONICA SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEF1/N nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TELEFONICA SA

Doanh thu của TELEFONICA SA trong năm ngoái lên tới 762.11 B MXN, phần lớn trong số đó — 375.92 B MXN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mobile, năm trước mang lại 407.12 B MXN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TELEFONICA SA 231.53 B MXN, và năm trước đó — 255.17 B MXN.

Theo nguồn
Theo quốc gia