UNILEVER PLCUNILEVER PLCUNILEVER PLC

UNILEVER PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UNVB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu UNILEVER PLC

Doanh thu của UNILEVER PLC trong năm ngoái lên tới 55.39 B CHF, phần lớn trong số đó — 12.89 B CHF — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Personal Care, năm trước mang lại 13.01 B CHF. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Asia Pacific, Africa — năm ngoái quốc gia này đã mang lại UNILEVER PLC 18.22 B CHF, và năm trước đó — 19.69 B CHF.

Theo nguồn
Theo quốc gia